• Župná olympiáda

     • Župná olympiáda stredoškolskej mládeže Trnavského samosprávneho kraja ,  myšlienka jeho predsedu  Tibora Mikuša, patrí k významným slovenským športovým projektom. Tento rok vstúpila do druhej desaťročnice.  Multišportové podujatie  v 11. ročníku dalo šancu prejaviť svoje schopnosti talentom v rôznych športoch a GIK HC sa tiež môže pochváliť nádhernými úspechmi svojich študentov.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dominik Špalek získal na okresnom kole matematickej olympiády v kategórií Z8  krásne 1. miesto a  Jakub Antala 3.miesto. V kategórií Z7   Anna Karabová, Jakub Gese a Stanislav Lukáč získali rovnakým počtom bodov  2.miesto  a Martin Potanko   obsadil 3.miesto .Ondrej Samo Hulala  v kategórií Z6  2.miesto  a Filip Husár  sa stal úspešným riešiteľom a obsadil 5. miesto.

     • Chemická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 23. marca 2017 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D. V tejto kategórii súťažia žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty osemročných gymnázií.

     • Otvorená hodina ruského jazyka

     • Dňa 11. apríla 2017 pripravila pani profesorka Mgr. Eva Miklovičová spolu so žiakmi 3.B triedy otvorenú hodinu ruského jazyka.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     •  

      Dňa 7. apríla 2017 sa žiaci 3.B triedy  zapojili do 21. ročníka zbierky Deň narcisov. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, kedy dobrovoľným príspevkom môžeme pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Vďaka našim študentom bol aj Hlohovec zaplavený žltými narcismi, ktorými vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu. Spoločne študenti nášho gymnázia vyzbierali 1416,19 eur, čo je naozaj úžasné.  Sme veľmi radi, že takouto formou môžeme pomôcť dobrej veci.

      Katarína Heldesová, III.B

     • MLADÝ EURÓPAN

     • Trojčlenný tím  JUNIOR  AMBASÁDOROV  EURÓPSKEHO PARLAMENTU  zo septimy GIK Hlohovec  sa v zložení  NIKOLETA ŠIŠANOVÁ,  LEA MENDELOVÁ  A PATRIK MELIŠ  zúčastnil 12. ročníka regionálneho kola súťaže „MLADÝ EURÓPAN“,  ktorý organizuje  EuropeDirect  Senica.  Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

     • Múzeum v Seredi - exkurzia

     • Dňa 4. apríla 2017 sa triedy septima a kvarta zúčastnili dejepisnej exkurzie do Múzea Holokaustu v Seredi. Taktiež boli prítomní pri rozhovore s pánom Alnerom, ktorý prežil Holokaust.

    • Biologická olympiáda - KK kategórie A a B
     • Biologická olympiáda - KK kategórie A a B

     • V dňoch 22. a 23. 3 .2017 sa uskutočnili krajské kolá biologickej olympiády.

      Matej Karas (Sexta) - 2.miesto (úspešný riešiteľ), postup do celoštátneho kola

       

    • Krajské kolo matematickej olympiády
     • Krajské kolo matematickej olympiády

     • Andrej Morovics a  Michal Minarovský z triedy kvarta sa stali úspešnými riešiteľmi  Krajského kola Matematickej olympiády v kategórií Z9, ktoré sa konalo v Trnave. 

      Blahoželáme úspešným riešiteľom !

     • AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

     • 14 členná skupina septimánov z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci, ktorá sa uchádza o certifikát a plaketu AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU a titul JUNIOR AMBASADORIEK A JUNIOR AMBASADOROV EP navštívila NR SR pri príležitosti historicky prvého vystúpenia našich poslancov Európskeho parlamentu v Národnej rade SR.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 27.3.2017 sa na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali študenti:

      Alica Struková - 3.B / kat. A / - získala 1. miesto:) - postup do celoštátneho kola

      Michal Minarovský - Kvarta / kat. C / - úspešný riešiteľ

      Samuel Kucharík – Sekunda / kat. E /

    • Úspechy v matematických súťažiach
     • Úspechy v matematických súťažiach

     • Na okresnom kole v kategórií P7 dominovali naši žiaci zo sekundy. Stanislav Lukáč obsadil 1.miesto a Ondrej Hanzlík 2.miesto. Blahoželáme!

    • MLADÝ EURÓPAN 2017
     • MLADÝ EURÓPAN 2017

     • Súťaže sa v prvom regionálnom kole môže zúčastniť maximálne 15 trojčlenných družstiev. Našu školu bude reprezentovať družstvo v zložení: Nikoleta Šišanová, Lea Mendelová a Patrik Meliš zo Septimy. Regionálne kolo „Mladého Európana“ sa uskutoční utorok 11. apríla 2017 v Dome kultúry v Senici.

    • AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
     • AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

     • 17. marca 2017 sa v priestoroch

      Informačnej kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave uskutočnilo

      úvodné stretnutie 15 stredných škôl vybraných do prvého ročníka programu

      Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.  

      Do tohto  exkluzívneho výberu  patrí  aj naša škola.

       

     • Skrátené vyučovanie - oznam

     • Dňa 29.03.2017 bude z dôvodu metodického dňa skrátené vyučovanie.

      Žiaci skončia 5. vyučovacou hodinou, obedy majú zabezpečené.

    • Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo, kategórie E a F
     • Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo, kategórie E a F

     • Dňa 16. marca 2017 sa v CVČ Dúha konalo obvodné kolo fyzikálnej olympiády kategórie E a F. Žiakov pripravovala Mgr. Gabriela Kajtárová.

     • Medzinárodný projekt na podporu demokratických hodnôt

     • Chcete zvýšiť svoje kompetencie pre posilňovanie demokracie?

      Chcete posilniť svoje učiteľsko-žiacke tímy?

      Chcete si vyskúšať niečo originálne spolu s vyučujúcimi a mladými ľuďmi z iných krajín?

      Je tu zaujímavá príležitosť!

     • Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

     • UCHÁDZAME SA O ŠANCU BYŤ ŠKOLOU S TITULOM AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU! 

     • Matematická olympiáda

     • Michal Minarovský a Andrej Morovics z triedy kvarta získali 1. miesto na okresnom kole Matematickej olympiády, ktoré sa konalo koncom januára. V tomto mesiaci  im budeme držať palce na krajskom kole v Trnave. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura