• Fyzikálna olympiáda - Archimediáda

     • Andrej MOROVICS  - 1. miesto, úspešný riešiteľ

      Michal MINAROVSKÝ  - 3. miesto, úspešný riešiteľ

     • Matematická olympiáda - krajské kolo

     • Úspešným riešiteľom v kategórie C sa stal Richard Bíró, ktorému  srdečne blahoželámesmiley

    • Zelená škola
     • Zelená škola

     • Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.

       

     • Fyzikálna olympiáda - kategória E, krajské kolo

     • Blahoželáme Matejovi Karasovi,

      umiestnil sa na 2. miestesmiley

     • Dejepisná olympiáda

     • Celoštátne kolo DO

      V dňoch 30.4. – 1.5.2015 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo dejepisnej olympiády, kde našu školu reprezentovala

      Alica Struková z triedy 1.B.

      Stala sa úspešnou riešiteľkou v kategórii A.

     • Celoslovenské kolo - Biologická olympiáda

     • Marek Lukšic z triedy 2. B bol úspešný riešiteľ na Celoslovenskom kole Biologickej olympiády v kategórii B. Marekovi blahoželáme.

     • Fyzika na kolesách

     • Naši štyria úspešní študenti( M. Marcinková a  K. Váryová z 3. A, A. Pažitný z 3. B a T. Sobolčiak zo 4.B), ktorí sa zapojili do netypickej fyzikálnej súťaže Fyzika na kolesách, získali za odmenu možnosť zúčastniť sa týždňového cyklu prednášok a zahraničných exkurzií vo Švajčiarsku a Francúzsku.

      Blahoželáme im.

     • Celoslovenské kolo - Olympiáda v informatike

     • Celoslovenského kola Olympiády v informatike najnáročnejšej kategórie A sa zúčastnili Roman Sobkuliak zo septimy a Andrej Korman z 2. B.

      Blahoželáme Andrejovi Kormanovi, ktorý sa umiestnil na 10. mieste a postúpil do výberového sústredenia, odkiaľ má možnosť postúpiť na medzinárodné kolo Olympiády z informatiky.

    • Chemická olympiáda - kategória B, krajské kolo
     • Chemická olympiáda - kategória B, krajské kolo

     • Dominika Bezdeková z 2. B triedy sa umiestnila na 2. mieste v krajskom kole chemickej olympiády kategória B. Blahoželáme:))

       

       

       

       

       

     • Matematika a práca s informáciami

     • Naši žiaci sa zapojili do súťaže Kam sa mince kotúľajú

    • Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 27.3.2015 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili Krajského kola SOČ v Dunajskej Strede.

      Traja postupujú do celoslovenského kola.

      1. miesto Michal Patrnčiak, Magdaléna Biščová, postup do celoslovenského kola

      2. miesto Kristína Váryová, postup do celoslovenského kola

      3. miesto Andrej Pažitný, Matej Kašťák

      Víťazom blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa zdaru!

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Aj naša škola sa zapojila do zbierky Liga proti rakovine

    • Myslím ekonomicky
     • Myslím ekonomicky

     • Študenti triedy septima Jakub Skoda a Tomáš Ševček sa 9. apríla 2015 zúčastinili celoslovenského kola diskusnej súťaže Myslím ekonomicky v rámci predmetu ekonomika, ktorú organizuje vydavateľstvo Trend.

      Obsadili 3. - 4. miesto smiley

      Gratulujeme im!

    • Dejepis trochu inak...
     • Dejepis trochu inak...

     • Študenti, ktorých zaujíma dejepis nad rámec vyučovacích hodín, sa zúčastňujú dejepisných olympiád.

      V tomto školskom roku dosiahli študenti osemročného Gymnázia Ivana Kupca naozaj vynikajúce výsledky.

       

      V obvodnom kole 7.ročníka dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo 12.2.2015 v CVČ Dúha Hlohovec,  získali:

       1.miesto v  kategórii E  Michal Minarovský, / trieda sekunda /,

       1.miesto v kategórii F  Alexandra Sobotovičová,  /trieda príma/,

       3.miesto v kategórii E  Paulína Jančárová,/ trieda sekunda /.

       

      30.3.2015 prebehlo  v Trnave krajské kolo, kde  je oveľa vyššia náročnosť. Aj tu naši študenti výborne reprezentovali školu.

      Žiak  triedy sekunda, Michal Minarovský, sa umiestnil na 3.mieste v kategórii E.

      Študentka 1.B, Alica Struková ,obsadila prvú priečku s následným postupom do celoslovenského kola , ktoré sa bude konať v Bratislave.

    • Chemická olympiáda - kategória D, okresné kolo
     • Chemická olympiáda - kategória D, okresné kolo

     • Matej KARAS obsadil nádherné 1. miesto a postupuje do krajského kolaLukáš Šurab skončil na 4. mieste a Sabína Opetová na 7. mieste.

    • Bude patriť k najlepším na Slovensku?
     • Bude patriť k najlepším na Slovensku?

     • Roman Sobkuliak, študent hlohovského Gymnázia Ivana Kupca, sa zúčastnil celoslovenského kola súťaže v programovaní Zenit. Hoci nestál na stupni víťazov, účasť vo finále bola pre neho úspechom. 

       

     • Súťaž Jazykový kvet

     • Vanesa Garová z 1.B sa stala víťazkou semifinálového kola v prednese anglickej prózywink

     • Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dominika Bezdeková z 2.B sa umiestnila na druhom mieste smiley

     • Fyzikálna olympiáda - kategória E, obvodné kolo

     • Dňa 19. marca 2015 sa konalo obvodné kolo fyzikálnej olympiády kategória E v CVČ Dúha Hlohovec. Zúčastnil sa ho Matej KARAS z triedy kvarta. Umiestnil sa na 1. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 22. apríla 2015 v Trnave.

      Matejovi blahoželáme a želáme mu veľa úspechov v krajskom kole.

      Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová

    • Pytagoriáda 2014/2015
     • Pytagoriáda 2014/2015

     • Dňa 17.3. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády.

       

      2. miesto -  Jakub Martin Hulala, príma, (P6)

      5. miesto -  Alexandra Sobotovičová, príma, (P6)  

      4. miesto -  Janka Raciková, tercia,  (P8)

      5. miesto -  Lucia Linhartová, tercia. (P8)

    • ProFIIT - celoslovenské finále súťaže
     • ProFIIT - celoslovenské finále súťaže

     • V dňoch 20. marca až 21. marca 2015 sa konalo finále súťaže ProFIIT súťaž stredoškolákov v programovaní, do ktorého postúpili naši dvaja študenti.

       

      Umiestnenie:

      2. miesto - Roman Sobkuliak, septima, úspešný riešiteľ

      7. miesto - Andrej Korman, 2.B, úspešný riešiteľ

       

      Blahoželáme obom súťažiacim za výborné výsledky a reprezentáciu našej školy.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura