• Mladý prekladateľ 2019
     • Mladý prekladateľ 2019

     • V piatok 8.11.2019 sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre, uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2019. Našu školu reprezentovali žiaci z triedy I.B: Jakub Voltmann, Ernest Fázik, z triedy sexta: Jakub Hulala, Mia Remenárová  a žiak triedy kvinta Stanislav Lukáč, ktorý sa umiestnil na 2. mieste za preklad textu z anglického jazyka do jazyka slovenského.

    • Fyzikálny náboj
     • Fyzikálny náboj

     • Dňa 8.11.2019 sa v Bratislave konala medzinárodná súťaž Fyzikálny náboj, ktorej sa zúčastnili aj 2 tímy študentov z našej školy. 

      Fyzikalny_naboj.pdf​​​​​​​

    • Múzeum holokaustu v Seredi
     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • Dňa 20.3.2019  triedy kvarta a kvinta navštívili Múzeum  holokaustu v Seredi. Počas druhej svetovej vojny tu bol pracovný tábor pre slovenských Židov, ktorých odtiaľ vyvážali do vyhladzovacích táborov.  V expozícii Múzea je veľa pôvodných artefaktov. Lektor v Múzeu vysoko odborne a hlavne pútavo žiakom priblížil dané obdobie.

      https://gymhc.edupage.org/album/#gallery/161

      Mgr. Beáta Toholová

       

     • Exkurzia Viedeň

     • Dňa 18. marca 2019 sa konala exkurzia do Viedne z predmetov nemecký jazyk, fyzika a informatika. Exkurzie sa zúčastnili študenti z tried sexta, II.A a II.B.

      V rámci exkurzie sme navštívili Technické múzeum, zámok Schonbrunn, zámocké záhrady a dom Hundertwassera. Cieľom návštevy Technického múzea bolo oboznámiť žiakov s históriou technických vynálezov, vyskúšať si prostredníctvom interaktívnych exponátov ich fungovanie. Študenti si overili svoje jazykové schopnosti v praxi, zoznámili sa s históriou a osobnosťami nemecky hovoriacej krajiny.

    • Oficiálne vyhlásenie výsledkov Študentských prezidentských volieb 2019, Primaciálny palác, Bratislava
     • Oficiálne vyhlásenie výsledkov Študentských prezidentských volieb 2019, Primaciálny palác, Bratislava

     • Prijali sme  pozvanie na oficiálne vyhlásenie výsledkov  Študentských prezidentských volieb, ktorého sa zúčastnili členovia volebnej komisie Lukáš Lehocký a Ivan Daniš a študentky 4.A, SPT Tatiana Skladaná, Barbora Sabová a Tatiana Danková.

      Vyhlásenie sa uskutočnilo 22.marca o 14:00 hod. v Zrkladlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

      Výsledky volieb: https://www.studentskevolby.sk/vysledky

      https://gymhc.edupage.org/album/#gallery/162

      Mgr. Mária Juristová

    • Druhé kolo simulovaných Študentských prezidentských volieb 2019
     • Druhé kolo simulovaných Študentských prezidentských volieb 2019

     • 19. marca 2019 sa na našej škole uskutoční druhé kolo simulovaných Študentských prezidentských volieb 2019. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku, 15 rokov a starších.

      Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

      Čas:        8:00 hod. – 12:00 hod.

      Volebná miestnosť:  odborná učebňa spoločenských vied - ZAS

      Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

      Preds. školskej volebnej komisie: Ján Centko

      Garant: Mgr. Mária  Juristová

      https://gymhc.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D#gallery/159

     • Fyzikálna olympiáda - krajské kolo, kategória A

     • Dňa 6. februára 2019 sa  konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A. Z našej školy sa jej zúčastnil Matej KARAS z triedy oktáva.

      Umiestnil sa na 1. mieste, bol úspešný riešiteľ a postupuje do celoslovenského kola.

      Matejovi blahoželáme a ďakujeme mu za reprezentáciu školy.

     • Chemická olympiáda - kategória A, krajské kolo

     • V dňoch 23. 1. - 24. 1. 2019 sa v Trnave konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie A. Z našej školy sa zúčastnili traja študenti. 

      Matej KARAS z triedy oktáva obsadil 5. miesto.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme.

    • „Rozhoduj o Európe -Staň sa na deň tvorcom európskej politiky“
     • „Rozhoduj o Európe -Staň sa na deň tvorcom európskej politiky“

     •  

       V sídle TT SK sa  21. októbra. 2019 uskutočnila súťaž „Rozhoduj o Európe -Staň sa na deň tvorcom európskej politiky“. Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci reprezentovali študenti  SPT - Hana Karasová, Michal Minarovský,  3.A. - Terézia Vančová ,Nicolas Arnold, Barbora Poláková, Christína Zelísková, Lucia Solčánska a 3.B. -  Dominika Vopátová. Vyskúšali si, aké je to vystupovať na pôde Rady EÚ alebo priamo v Európskom parlamente.

              

      RoE_Trnava.pdf

    • Ekotopfilm
     • Ekotopfilm

     • Dňa 25.októbra 2019  sa študenti sexty a 1.A triedy  Gymnázia Ivana Kupca zúčastnili už po tretíkrát Ekotopfilmu - festivalu environmentálnych filmov. Súčasťou festivalu bola prednáška s jedným z členov organizácie NEPZ, ktorý nám porozprával o ohrozených ekosystémoch planéty Zem.Viď fotogaléria.

    • Výnimočné školy 2019
     • Výnimočné školy 2019

     • Do prvého ročníka grantového programu Výnimočné školy sa zapojila aj naša škola. Hodnotiaca komisia odporučila na podporu 20 projektov, ktoré Nadácia ZSE podporí sumou 50 000 €. 

      V programe bolo predložených mnoho inšpiratívnych a výnimočných projektov. Náš projekt sa dostal medzi 15 projektov, o ktorých  rozhodnete vy Vašimi lajkami.

      Preto podporte náš projekt na stránke:

      https://www.facebook.com/nadaciazse/?ref=br_rs  Výnimočné školy 2019  - HLASOVANIE.

       

      Zdieľajte, lajkujte! Hlasovať môžete do 10. novembra 2019.

    • Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia
     • Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia

     • Dňa 9.10.2019 sa  školenia pedagógov a študentov pri príležitosti otvorenia XXII. ročníka Olympiády ľudských práv na Gymnáziu v Piešťanoch  zúčastnili Mgr. Mária Juristová a študent SPT Michal Minarovský.

       

      Prednášky a diskusie: 

      Rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru: prevencia radikalizácie mládeže. 

      Témy:

      • Participácia vo verejnom priestore  
      • Sloboda prejavu verzus extrémistické verejné prejavy: príklady prístupu súdov SR a ESĽP  
      • 30. výročie Novembra – výzvy pre demokraciu
      • Dohovor o právach dieťaťa a nové Všeobecné komentáre (deti migrantov a detské práva v digitálnom svete)
      • Snyderových 20 poučení z 20. storočia

       

      Lektorský tím Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku:

      Ing. Viliam Figusch, CSc.;  PhDr. Peter Guráň, PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD.;

      PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.  

       

      Hosťovské prednášky a diskusie: 

      • Prečo je vzdelávanie kľúčové pre 21. storočie? / Doc. Samuel Abrahám, PhD.; BISLA, rektor
      • Príbehmi proti predsudkom: využitie autentických výpovedí mladých ľudí vo vzdelávaní /Dr. Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
      • Modelové prípady ľudských práv 

       

      Mgr. Mária Juristová

     • Projektové stretnutie - Vilnius

     • V dňoch 15. 9. – 19. 9. 2019 sa vo Vilniuse konalo projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+, ktorého sa zúčastnila vyučujúca ruského jazyka Mgr. Eva Miklovičová. Na stretnutí učitelia gymnázií komentovali a pripomienkovali lekcie, ktoré pripravili pedagógovia vysokých škôl zo Slovenska, Litvy a Slovinska k projektu „Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny“. Po prepracovaní lekcií učiteľmi vysokých škôl, budú učitelia gymnázií testovať a implementovať tieto lekcie na svojich školách. Počas pobytu bola pre účastníkov stretnutia pripravená prehliadka historického centra a návšteva starobylého mestečka Trakai s vodným hradom.

                    Účasť na projektovom stretnutí bol úžasnou príležitosťou na zdokonaľovanie jazykových a komunikačných zručností, rozvoj interdisciplinárnych vzťahov vo vyučovacom procese a v neposlednom rade osvojenie nových metód a prístupov vo vyučovaní cudzieho jazyka.

       

      Mgr. E. Miklovičová  - účastníčka projektu

    • Slávnostné odovzdávanie cien DofE s pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a veľvyslancom Spojeného kráľovstva Andrew Garthom
     • Slávnostné odovzdávanie cien DofE s pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a veľvyslancom Spojeného kráľovstva Andrew Garthom

     • Dňa 10.09.2019 si naši študenti Tatiana Jurenová, Doris Dvoranová, Adela Hlavnová, Natália Homolová, Barbora Bučková, Adam Kováč a Nicolas Arnold v Bratislave, v Starej Tržnici prevzali bronzovú medailu prestížneho programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

      Vyše 600 mladých ľudí z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja prišla podporiť aj pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá ocenila ich vytrvalosť, pracovitosť, ochotu nezištne pomáhať druhým, schopnosť prekonávať samých seba a vyslovila presvedčenie, že toto sú tie najlepšie predpoklady ich úspechu v budúcnosti.

     • Poukázanie rodičovského príspevku

     • Oznam na poukázanie rodičovského príspevku v šk. roku 2019/2020

      Príjemca:                      Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec

      Číslo účtu:                    SK06 0900 0000 0000 4554 1492

      Suma:                            30,- €

      Var. symbol:                20192020

      Konšt.symbol:             0558

      Správa pre príjemcu: Meno žiaka+ trieda

    • Obedy - výška stravného
     • Obedy - výška stravného

     • Na základe Príkazného listu č.4/2019 riaditeľky SOŠT Hlohovec sa s platnosťou od 01.09.2019 mení výška stravného nasledovne:

      triedy P, S, T, KVA - 1,26 €/obed

      ostatné triedy - 1,36 €/obed

    • „Skvelý kurz, obrovské množstvo získaných vedomostí a zručností, inšpiratívni  priatelia...“
     • „Skvelý kurz, obrovské množstvo získaných vedomostí a zručností, inšpiratívni  priatelia...“

     •  

       

       

       

               takýmto spôsobom hodnotil každý z viac ako 30 účastníkov z Fínska, Poľska, Litvy, Slovenska, Maďarska a Nemecka šesť dní (21.07.2019 - 26.07.2019), ktoré sme spoločne strávili v druhom najväčšom meste Portugalska, v Porte, na našom poslednom warm-up stretnutí, ktoré bolo symbolickou aj doslovnou bodkou za týždňom postupného vzájomného spoznávania kultúrnych rozdielov, národných charakteristík, školských špecifík a našich individuálnych preferencií a skúseností.

      Vďaka vynikajúcej organizácii a premyslenej štruktúre kurzu „Project management for cross-cultural exchange projects in Europe“, organizovanom nemeckým inštitútom IfeL sídliacim v Hamburgu a financovanom v rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, sme získali nielen neoceniteľné vedomosti o jednotlivých fázach, rôznych stratégiách a možnostiach medzinárodnej projektovej práce v rámci platformy Európskej Komisie Erasmus+, zdokonalili sme si komunikačné, jazykové, interkultúrne, analytické a „mäkké“ zručnosti, ale upgradovali sme aj svoju vnútornú motiváciu a povedomie o aktívnom európskom občianstve.

      Všetky aktivity boli založené na integrácii teórie nielen s praxou formou prednášok, workshopov a diskusií v rôznych malých skupinách, ale zároveň ich súčasťou bolo aj vzájomné zdieľanie predchádzajúcich skúseností účastníkov z iných projektov a analýza prípadových štúdií. Zároveň sme mali každodennú možnosť konzultovať rôzne aspekty projektovej práce s niektorým z účastníkov alebo organizátorov kurzu. Prostredníctvom konzultačných hodín alebo jednoducho cez „Coffee Break“ alebo i počas spoločných výletov do malebného historického centra mesta Porto, presláveného centra vinárskeho priemyslu Vila Nova de Gaia, či kolísky portugalského národa – mestečka Guimarães.

      Každý z nás - účastníkov si bude určite pamätať profesionálne a veľmi informatívne Sorenove prednášky, inšpiratívne, tvorivé a srdcepotešujúce interaktívne aktivity s Mandy, užitočné a skúsené rady od Dzintry a Reinharda, vtipnú a sviežu prezentáciu o fínskych stereotypoch v podaní Piia, veľmi poučné a podrobné komentáre o úspešných poľských projektoch od Moniky a Kamily, či záverečné melodické a výstižné vystúpenie Ruth, Kathrin a Jensa atď.   atď...

      Na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, veríme, že účasť na tejto mobilite bude ďalším dôležitým krokom ku internacionalizácii našej školy a smerom ku holistickému prístupu k učeniu a šírenie poznatkov a zručností získaných počas tohto kurzu bude stimulovať motiváciu pre aktívne medzinárodné vzdelávanie a spoluprácu a zefektívni prácu našej školy na európskych projektoch rozvíjajúcich široké spektrum záujmov, zručností a kvalifikácie našich študentov a učiteľov.

      Ivana Fáziková, koordinátorka projektu Erasmus+ KA1

       

    • Kruh cirkulárnej ekonomiky
     • Kruh cirkulárnej ekonomiky

     • Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci sa minulý školský rok zapojilo do projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky. V rámci projektu sme absolvovali niekoľko zaujímavých a pútavých prednášok o separovaní a recyklácii odpadu, zúčastnili sa exkurzie firmy ENVI-GEOS. Zároveň sme získali 40 ks odpadkových košov na triedený odpad a aj jeden kompostér.

      Za účasť v projekte, zavedenie kompostovania a separovania odpadu sme dňa 7.6.2019 prevzali z rúk manažériek projektu certifikát Kruhu cirkulárnej ekonomiky.

      Autor: RNDr. K. Minarovská (koordinátor ENV)

     • Chemická olympiáda - krajské kolo, kategória C

     • Dňa 17. mája 2019 sa konalo v Trnave krajské kolo chemickej olympiády kategória C. Blahoželáme úspešným riešiteľom:

      Pavlovi Náhlikovi z 1. A za 1. miesto a Tomášovi Vargovi z 1. A za 6. miesto

     • Archimediáda - okresné kolo súťaže z fyziky

     • Dňa 20. mája 2019 sa konalo okresné kolo súťaže Archimediáda v CVČ Dúha Hlohovec. Zúčastnili sa ho 4 žiaci z triedy sekunda. Najlepšie sa umiestnili žiaci:

      Adama Ágh, 1. miesto, úspešný riešiteľ

      Samuel Brezovský, 2. miesto, úspešný riešiteľ

      Katarína Minarovská, 4. miesto, úspešný riešiteľ

      Súťažiacim blahoželáme.

     • Fyzikálna olympiáda - krajské kolo kategória E

     • Dňa 10. apríla 2019 sa konalo v Trnave krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategória E, v ktorom Stanislav Lukáč z triedy kvarta bol úspešným riešiteľom

      Srdečne blahoželáme.

     • Dejepisná olympiáda - celoštátne kolo v kategórii „A“

     • Aktualizovali sme modul Spoločenské vedy

       

      V dňoch  2.5. – 4.5. 2019 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo celoslovenské kolo dejepisnej olympiády.

      Michal Minarovský z triedy sexta sa umiestnil na 11. mieste ako úspešný riešiteľ.

      Blahoželáme!

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura