• Nadpis

      • Úspechy študentov (2018/2019)

        v súťažiach predmetovej komisie Človek a príroda


        Aktualizované: 17. júna 2019

        Biologická olympiáda - okresné kolo, kategória C

        Dňa 12. februára 2019 sa v CVČ Dúha v Hlohovci uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategória C.

        Našu školu reprezentovali žiaci:

         

        Johanka Miklošíková, tercia, 2. miesto

        Nikol Zomborská, tercia, 7. miesto

        Martin Potanko, kvarta, 8. miesto

        Ondrej Hanzlík, kvarta, 11. miesto

         

        Johanka Miklošíková postúpila do krajského kola v Trnave, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2019. Umiestnila sa na 11. mieste a je úspešný riešiteľ.

         

        Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

         

        Spracovala: RNDr. Karin Minarovská


        Aktualizované: 16. júna 2019

        Chemická olympiáda - krajské kolo, kategória B

        Dňa 4. apríla 2019 sa v Trnave konalo krajské kolo chemickej olympiády kategória B, ktorej sa zúčastnili títo študenti:

         

        David Šintál, 8. miesto, úspešný riešiteľ

        Michal Minarovský, 10. miesto

         

        Súťažiacim blahoželáme.

         

        Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová


        Aktualizované: 16. júna 2019

        Chemická olympiáda - okresné a krajské kolo, kategória D

        Dňa 22. marca 2019 sa v CVČ Dúha Hlohovec konalo okresné kolo chemickej olympiády kategória D. Školu reprezentovali:

         

        Stanislav Lukáč – 4. miesto, úspešný riešiteľ

        Doris Dvoranová – 11. miesto, úspešný riešiteľ

        Martin Potanko – 12. miesto, úspešný riešiteľ

         

        Do krajského kola postúpil Stanislav Lukáč a umiestnil sa na 27. mieste a bol úspešný riešiteľ.

         

        Všetkým zúčastneným blahoželáme.

         

        Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová


        Aktualizované: 15. júna 2019

        Fyzikálna olympiáda - krajské kolo, kategória D

        Dňa 15. mája 2019 sa v Trnave konalo krajské kolo fyzikálnej olympiády kategória D. Školu reprezentovali:

        Filip Lányi, 1. A, 7. miesto

        Filip Prochác, 1. A, 9. miesto

        Za reprezentáciu blahoželáme.

        Spracovala: Mgr. Ľubomíra Krajčová


        Aktualizované: 13. júna 2019

        Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo, kategória F

        Dňa 13. marca 2019 sa konalo v CVČ Hlohovec obvodné kolo fyzikálnej olympiády kategória F. Školu reprezentovali žiaci tercie:

        Ema Čuláková, 5. miesto

        Maximilián Macháček, 8. miesto

        Leo Kurinec, 10. miesto

        Timotej Bisták, 10. miesto

        Za pekné umiestnenie blahoželáme.

        Spracovala: Mgr. Ľubomíra Krajčová


        Aktualizované: 13. júna 2019

        Chemická olympiáda - krajské kolo, kategória C

        Dňa 17. mája 2019 sa konalo v Trnave krajské kolo chemickej olympiády kategória C. Z našej školy sa zúčastnili štyria žiaci s nasledovným umiestnením:

        Pavol Náhlik, 1. A, 1. miesto, úspešný riešiteľ

        Tomáš Varga, 1. A, 6. miesto, úspešný riešiteľ

        Ivana Mlynarčíková, kvinta, 19. miesto

        Natália Kunová, kvinta, 22. miesto

        Všetkým zúčastneným blahoželáme.

        Spracovala: Mgr. Ľubomíra Krajčová


        Aktualizované: 27. mája 2019

        Archimediáda - okresné kolo súťaže z fyziky, kategória G

        Dňa 20. mája 2019 sa konalo okresné kolo súťaže Archimediáda v CVČ Dúha Hlohovec. Zúčastnili sa ho 4 žiaci z triedy sekunda:

        Adama Ágh, 1. miesto, úspešný riešiteľ

        Samuel Brezovský, 2. miesto, úspešný riešiteľ

        Katarína Minarovská, 4. miesto, úspešný riešiteľ

        Richard Mandúch,  6. miesto

        Súťažiacim blahoželáme.

        Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová


        Aktualizované: 17. mája 2019

        Fyzikálna olympiáda - krajské kolo, kategória E

        Dňa 10. apríla 2019 sa konalo v Trnave krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategória E, do ktorého postúpili z okresného kola dvaja naši študenti:

        Martin Potanko, v okresnom kole 3. miesto, úspešný riešiteľ

        Stanislav Lukáč, v okresnom kole 4. miesto, úspešný riešiteľ

        Výsledok krajského kola: 

        Stanislav Lukáč, kvarta - úspešný riešiteľ

        Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová


        Aktualizované: 29. marca 2019

        Biologická olympiáda - krajské kolo, kategória B

        Dňa 26. marca 2019 sa na Pedagogickej fakulte TU v Trnave uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii B.

        Našu školu reprezentovali:

        Viktória Gibasová (1.A)

        Hana Karasová (sexta)

        Barbora Poláková (2.A)

        Mária Veľká (2.A)

         

        Študentky sa umiestnili na nasledovných miestach:

        Viktória Gibasová – 11. miesto

        Hana Karasová – 20. miesto

        Mária Veľká – 21. miesto

        Barbora Poláková – 23. miesto

         

        Súťažiacim srdečne blahoželáme!!!

         

        Spracovala: RNDr. Karin Minarovská


        Aktualizované: 29. marca 2019

        Biologická olympiáda - krajské kolo, kategória A

        Dňa 26. marca 2019 sa na Pedagogickej fakulte TU v Trnave uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v najťažšej kategórii A.

        Našu školu reprezentovali:

        Matej Karas (oktáva)

        Nicol Polakovičová (oktáva)

        Barbora Černá (4.A)

         

        Matej Karas sa umiestnil na nádhernom 1.mieste a postupuje do celoštátneho kola.

         

        Ďalšie umiestnenia:

        Nicol Polakovičová  - 9. miesto

        Barborka Černá  - 20. miesto

         

        Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!!!

         

        Spracovala: RNDr. Karin Minarovská


        Aktualizované: 5. marca 2019

        Fyzikálna olympiáda - krajské kolo, kategória A

        Dňa 6. februára 2019 sa  konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A. Z našej školy sa jej zúčastnil Matej KARAS z triedy oktáva. Umiestnil sa na 1. mieste a bol úspešný riešiteľ.

        Matej postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 11. - 14. apríla 2019. 

        Matejovi blahoželáme a ďakujeme mu za reprezentáciu školy.

        Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová


        Aktualizované: 18. február 2019

        Chemická olympiáda -krajské kolo, kategória A

        V dňoch 23. 1. - 24. 1. 2019 sa v Trnave konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie A. Z našej školy sa zúčastnili traja študenti. 

        Matej KARAS z triedy oktáva obsadil 5. miesto. Získal ten istý počet bodov ako súťažiaci na 4. mieste.

        Ostatní súťažiaci:

        Lívia Gregorová, oktáva, 18. miesto

        Greta Gašparovičová, 4. A, 19. miesto

        Všetkým zúčastneným blahoželáme.

        Spracovala: Mgr. Ľubomíra Krajčová

    • Kontakty

      • Gymnázium Ivana Kupca
      • gymhc@zupa-tt.sk
      • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
      • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
      • 000160164
      • 2021279282
      • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje