• Nadpis

   • Úspechy študentov (2018/2019)

    v súťažiach predmetovej komisie Človek a príroda


    Aktualizované: 17. júna 2019

    Biologická olympiáda - okresné kolo, kategória C

    Dňa 12. februára 2019 sa v CVČ Dúha v Hlohovci uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategória C.

    Našu školu reprezentovali žiaci:

     

    Johanka Miklošíková, tercia, 2. miesto

    Nikol Zomborská, tercia, 7. miesto

    Martin Potanko, kvarta, 8. miesto

    Ondrej Hanzlík, kvarta, 11. miesto

     

    Johanka Miklošíková postúpila do krajského kola v Trnave, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2019. Umiestnila sa na 11. mieste a je úspešný riešiteľ.

     

    Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

     

    Spracovala: RNDr. Karin Minarovská


    Aktualizované: 16. júna 2019

    Chemická olympiáda - krajské kolo, kategória B

    Dňa 4. apríla 2019 sa v Trnave konalo krajské kolo chemickej olympiády kategória B, ktorej sa zúčastnili títo študenti:

     

    David Šintál, 8. miesto, úspešný riešiteľ

    Michal Minarovský, 10. miesto

     

    Súťažiacim blahoželáme.

     

    Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová


    Aktualizované: 16. júna 2019

    Chemická olympiáda - okresné a krajské kolo, kategória D

    Dňa 22. marca 2019 sa v CVČ Dúha Hlohovec konalo okresné kolo chemickej olympiády kategória D. Školu reprezentovali:

     

    Stanislav Lukáč – 4. miesto, úspešný riešiteľ

    Doris Dvoranová – 11. miesto, úspešný riešiteľ

    Martin Potanko – 12. miesto, úspešný riešiteľ

     

    Do krajského kola postúpil Stanislav Lukáč a umiestnil sa na 27. mieste a bol úspešný riešiteľ.

     

    Všetkým zúčastneným blahoželáme.

     

    Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová


    Aktualizované: 15. júna 2019

    Fyzikálna olympiáda - krajské kolo, kategória D

    Dňa 15. mája 2019 sa v Trnave konalo krajské kolo fyzikálnej olympiády kategória D. Školu reprezentovali:

    Filip Lányi, 1. A, 7. miesto

    Filip Prochác, 1. A, 9. miesto

    Za reprezentáciu blahoželáme.

    Spracovala: Mgr. Ľubomíra Krajčová


    Aktualizované: 13. júna 2019

    Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo, kategória F

    Dňa 13. marca 2019 sa konalo v CVČ Hlohovec obvodné kolo fyzikálnej olympiády kategória F. Školu reprezentovali žiaci tercie:

    Ema Čuláková, 5. miesto

    Maximilián Macháček, 8. miesto

    Leo Kurinec, 10. miesto

    Timotej Bisták, 10. miesto

    Za pekné umiestnenie blahoželáme.

    Spracovala: Mgr. Ľubomíra Krajčová


    Aktualizované: 13. júna 2019

    Chemická olympiáda - krajské kolo, kategória C

    Dňa 17. mája 2019 sa konalo v Trnave krajské kolo chemickej olympiády kategória C. Z našej školy sa zúčastnili štyria žiaci s nasledovným umiestnením:

    Pavol Náhlik, 1. A, 1. miesto, úspešný riešiteľ

    Tomáš Varga, 1. A, 6. miesto, úspešný riešiteľ

    Ivana Mlynarčíková, kvinta, 19. miesto

    Natália Kunová, kvinta, 22. miesto

    Všetkým zúčastneným blahoželáme.

    Spracovala: Mgr. Ľubomíra Krajčová


    Aktualizované: 27. mája 2019

    Archimediáda - okresné kolo súťaže z fyziky, kategória G

    Dňa 20. mája 2019 sa konalo okresné kolo súťaže Archimediáda v CVČ Dúha Hlohovec. Zúčastnili sa ho 4 žiaci z triedy sekunda:

    Adama Ágh, 1. miesto, úspešný riešiteľ

    Samuel Brezovský, 2. miesto, úspešný riešiteľ

    Katarína Minarovská, 4. miesto, úspešný riešiteľ

    Richard Mandúch,  6. miesto

    Súťažiacim blahoželáme.

    Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová


    Aktualizované: 17. mája 2019

    Fyzikálna olympiáda - krajské kolo, kategória E

    Dňa 10. apríla 2019 sa konalo v Trnave krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategória E, do ktorého postúpili z okresného kola dvaja naši študenti:

    Martin Potanko, v okresnom kole 3. miesto, úspešný riešiteľ

    Stanislav Lukáč, v okresnom kole 4. miesto, úspešný riešiteľ

    Výsledok krajského kola: 

    Stanislav Lukáč, kvarta - úspešný riešiteľ

    Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová


    Aktualizované: 29. marca 2019

    Biologická olympiáda - krajské kolo, kategória B

    Dňa 26. marca 2019 sa na Pedagogickej fakulte TU v Trnave uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii B.

    Našu školu reprezentovali:

    Viktória Gibasová (1.A)

    Hana Karasová (sexta)

    Barbora Poláková (2.A)

    Mária Veľká (2.A)

     

    Študentky sa umiestnili na nasledovných miestach:

    Viktória Gibasová – 11. miesto

    Hana Karasová – 20. miesto

    Mária Veľká – 21. miesto

    Barbora Poláková – 23. miesto

     

    Súťažiacim srdečne blahoželáme!!!

     

    Spracovala: RNDr. Karin Minarovská


    Aktualizované: 29. marca 2019

    Biologická olympiáda - krajské kolo, kategória A

    Dňa 26. marca 2019 sa na Pedagogickej fakulte TU v Trnave uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v najťažšej kategórii A.

    Našu školu reprezentovali:

    Matej Karas (oktáva)

    Nicol Polakovičová (oktáva)

    Barbora Černá (4.A)

     

    Matej Karas sa umiestnil na nádhernom 1.mieste a postupuje do celoštátneho kola.

     

    Ďalšie umiestnenia:

    Nicol Polakovičová  - 9. miesto

    Barborka Černá  - 20. miesto

     

    Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!!!

     

    Spracovala: RNDr. Karin Minarovská


    Aktualizované: 5. marca 2019

    Fyzikálna olympiáda - krajské kolo, kategória A

    Dňa 6. februára 2019 sa  konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A. Z našej školy sa jej zúčastnil Matej KARAS z triedy oktáva. Umiestnil sa na 1. mieste a bol úspešný riešiteľ.

    Matej postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 11. - 14. apríla 2019. 

    Matejovi blahoželáme a ďakujeme mu za reprezentáciu školy.

    Spracovala: Mgr. Ľubica Vančová


    Aktualizované: 18. február 2019

    Chemická olympiáda -krajské kolo, kategória A

    V dňoch 23. 1. - 24. 1. 2019 sa v Trnave konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie A. Z našej školy sa zúčastnili traja študenti. 

    Matej KARAS z triedy oktáva obsadil 5. miesto. Získal ten istý počet bodov ako súťažiaci na 4. mieste.

    Ostatní súťažiaci:

    Lívia Gregorová, oktáva, 18. miesto

    Greta Gašparovičová, 4. A, 19. miesto

    Všetkým zúčastneným blahoželáme.

    Spracovala: Mgr. Ľubomíra Krajčová

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura