Kariérové pozície učiteľov

P.č. titul,priezvisko,meno kategoria podkategória kariérový
    PZ PZ stupeň
1. PaedDr.Bartoňová Danica ZRŠ učiteľ strednej školy učiteľ s druhou atestáciou
2. Mgr.Beláková Margaréta učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
3. PaedDr.Brunčáková Valeria učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
4. Mgr.Filipková Dana učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
5. Mgr.Janiš Roman učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
6. Mgr.Jirkalová Milada učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s druhou atestáciou
7. Mgr.Juristová Mária učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
8. Mgr.Kajtárová Gabriela učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
9. Mgr. Krupová Andrea učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
10. Mgr.Krajčová Ľubomíra učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
11. Mgr.Kureková Iveta učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
12. Mgr.Kúdelová Adriana učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
13. Mgr.Konczová Jana učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
14. Mgr.Lukačovič František učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
15. RNDr.Minarovská Karin učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s druhou atestáciou
16. Mgr.Miklovičová Eva učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
17. Mgr.Nevydalová Ľubica učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s druhou atestáciou
18. Mgr.Vavrová Miroslava učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s druhou atestáciou
19. Mgr. Ivana Fáziková učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
20. Mgr. Lukáčová Zuzana učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
21. Mgr. Toholová Beáta učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
22. Mgr. Zuzana Toblová učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
23. Mgr. Košťálová Dáša učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
24. Mgr. Černá Eva učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
25. Mgr. Ľubica Vančová učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
26. Mgr. Katarína Hercegová učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
27. Mgr. Ľuboš Vontorčík učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
28. Martina Baračková učiteľ učiteľ ZŠ samostatný učiteľ
29. Mgr. Čiderová Jana učiteľ učitedľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
30. Mgr. Louise Kociánová učiteľ učiteľ strednej školy zahraničný učiteľ