Výchovný poradca

Konzultačné hodiny

Výchovnou poradkyňou na našej škole je Mgr. Adriana Kúdelová, ktorú možno vyhľadať v zborovni počas konzultačných hodín:

 

 

 

Utorok cez 6. a 7. vyučovaciu hodinu

Ak vám tieto termíny nevyhovujú, môžete si konzultáciu dohodnúť osobne alebo na adrese: adriana.kudelova.gymhc@gmail.com