Telesná a športová výchova Lyžiarsky výcvik január 2017 Súťaže Talenty Umenie a šport Informácie k LK O škole

Telesná a športová výchova

Predmetová komisia:

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Roman Janiš

Učitelia:                                 Mgr. František Lukačovič

                                               Mgr. Ľubica Nevydalová

                                               

 

Krúžková činnosť: Mgr. F. Lukačovič  - basketbal

                              Mgr. R. Janiš          - fitnes

                              Mgr. Ľ. Nevydalová - pohybové hry