Harmonogram stravovania

Strava sa vydáva od 12,00 hod. do 14,00 hod.  podľa harmonogramu.

Prihlasovanie obedov je do 13.00 hod. najneskôr deň vopred.

 

Harmonogram stravovania tried           2018/2019

 

Po

Ut

St

Št

Pi

12:25

Pch

Pd

S

P

KVA ch

P ch

P d

S

12:35

SXT 1

II.A 1

KVA d

 

 

T

KVA d

13:15

SXT 2 SPT

Pd

III.A

OKT

II.A 2

III.A

Pch

SPT

IV.B

SPT

III.A

III.A

SPT

SXT

SPT

III.A

II.B

P ch

13:25

T

I.A

I.B

SXT

II.B

KVI

IV.A

II.A

SXT

OKT

I.B

II.A

KVA ch

SXT

II.A

13:30

IV.A

IV.B

II.A

I.A

I.B

T

OKT

KVI

S

IV.A

IV.B

KVA

OKT

IV.A

IV.B

13:35

KVI

II.B

KVA

IV.A

IV.B

OKT

I.A

II.B

I.B

T

KVI

II.B

KVI

I.B

I.A

13:40

S

 

 

I.A

 

14:00

 

KVA ch

T

KVA d

P d

S