Harmonogram stravovania

Strava sa vydáva od 12,00 hod. do 14,00 hod.  podľa harmonogramu.

Prihlasovanie obedov je do 13.00 hod. najneskôr deň vopred.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

12:25

 

S

P

SXT/n/

P

S

IV.A,B

12:35

 

 

 

 

KVA

KVI

12:40

 

 

 

 

I.A

13:15

OKT

IV.A

IV.B

II.A

SPT

T

T

SXT

III.B

III.B

I.A

S

III.A

I.B

III.B

13:25

SXT

SPT

III.B

KVI

I.A

 III.A

KVI OKT

IV.A

I.B

III.A

SPT

II.A

T

SPT

13:30

III.A

I.B

II.A

III.B

OKT

I.B

II.A

SPT

III.A

T

II.A

OKT

SXT

 

13:35

I.A

P

S

IV.A

IV.B

SXT

IV.B

P/v/

KVA

IV.A

IV.B

P

 

13:40

T

KVA

KVI

KVA

P

S

I.A

I.B

KVA

KVI

SXT/e/

 

Harmonogram stravovania tried           2017/2018