• Slávnostná certifikácia

   • Dňa 5.októbra 2016 v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie programu Zelená škola. Za našu školu ocenenie prevzala koordinátorka projektu RNDr. Karin Minarovská a členky kolégia ZŠ Monika Komosná, Petra Pažitná a Katka Heldesová. Skôr, ako sa program odovzdávania začal, sme sa mohli zúčastniť rôznych workshopov pre učiteľov a žiakov. Pre učiteľov boli pripravene zaujímavé aktivity z projektu Živá učebnica.

     

    • Slávnostné odovzdávanie
    • Slávnostné odovzdávanie
    • Slávnostné odovzdávanie
    • Workshop - Živá učebnica
    • Workshop - Živá učebnica
   • Túlavý autobus

   • Dňa 29.9.2017 sa naša kolegyňa Mgr. M. Andreánska zúčastnila akcie podporovanej organizáciou Živica. Počas "túlania"" navštívila školské záhrady  prednostne zameraných na výučbu. Prvá zastávka Túlavého autobusu bola vo Walfdorfskej škole v Bratislave. Tu mali prítomní možnosť vidieť, ako sa deti v záhrade učia používať zlomky na hodine matematiky.      

    Druhá zastávka bola v Trenčíne v sieti Prírodných záhrad. Táto čarovná lesná záhrada bola veľmi inšpiratívna a ukrývala mnoho učiacich prvkov ako hmyzí hotel, včielkovú stienku, vyvýšené záhony, jašteričník, jazierko a krásny, rôznoveký ovocný sad. 

     

    Nasledovala zastávka v ZŠ v Beluši, kde sme po výdatnom obede navštívili veľkú učiacu záhradu s vertikálnou zeleňou, geometrickými vyvýšenými záhonmi, pocitovým chodníkom, bylinkovým záhonom a mladým ovocným sadom.

    Posledná zastávka Túlavého autobusu bola v ZŠ v Brodne. V tejto malej, ale veľmi účelne vytvorenej záhrade s jazierkom, bylinkovou špirálou a meteo stanicou sme zase videli ukážku hodiny nemčiny a geografie. 

    Presvedčte sa sami a pozrite si fotky z turné v galérii pod článkom.

    - See more at: http://www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci/clanky/co-sme-videli-vdaka-tulavemu-autobusu#sthash.K7nO91aj.dpuf

    Nasledovala zastávka v ZŠ v Beluši, kde sme po výdatnom obede navštívili veľkú učiacu záhradu s vertikálnou zeleňou, geometrickými vyvýšenými záhonmi, pocitovým chodníkom, bylinkovým záhonom a mladým ovocným sadom.

    Posledná zastávka Túlavého autobusu bola v ZŠ v Brodne. V tejto malej, ale veľmi účelne vytvorenej záhrade s jazierkom, bylinkovou špirálou a meteo stanicou sme zase videli ukážku hodiny nemčiny a geografie. 

    Presvedčte sa sami a pozrite si fotky z turné v galérii pod článkom.

    - See more at: http://www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci/clanky/co-sme-videli-vdaka-tulavemu-autobusu#sthash.K7nO91aj.dpuf

    Nasledovala zastávka v ZŠ v Beluši, kde sme po výdatnom obede navštívili veľkú učiacu záhradu s vertikálnou zeleňou, geometrickými vyvýšenými záhonmi, pocitovým chodníkom, bylinkovým záhonom a mladým ovocným sadom.

    Posledná zastávka Túlavého autobusu bola v ZŠ v Brodne. V tejto malej, ale veľmi účelne vytvorenej záhrade s jazierkom, bylinkovou špirálou a meteo stanicou sme zase videli ukážku hodiny nemčiny a geografie. 

    Presvedčte sa sami a pozrite si fotky z turné v galérii pod článkom.

    - See more at: http://www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci/clanky/co-sme-videli-vdaka-tulavemu-autobusu#sthash.K7nO91aj.dpuf

    Nasledovala zastávka v ZŠ v Beluši, kde navštívili veľkú učiacu záhradu s vertikálnou zeleňou, geometrickými vyvýšenými záhonmi, pocitovým chodníkom, bylinkovým záhonom a mladým ovocným sadom.

    Posledná zastávka Túlavého autobusu bola v ZŠ v Brodne. V tejto malej, ale veľmi účelne vytvorenej záhrade s jazierkom, bylinkovou špirálou a meteo stanicou videli ukážku hodiny nemčiny a geografie. 

    Presvedčte sa sami a pozrite si fotky z turné v galérii pod článkom.

   • Kolégium Zelenej školy

   • Keďže nám naši štvrtáci odišli, museli sme na ďalšie dva roky nájsť nové posily. Napodiv sa medzi prvákmi našlo veľa zdvihnutých rúk, ktoré sa prihlásili do kolégia Zelenej školy. Takže tu máme staro-nové kolégium Zelenej školy.

    Andrej Morovics              Hana Zaťková                Ivana Kollárová          Martina Žovincová

    Jakub Moravčík               Slavomír Lutovský       Katka Heldesová         Linda Uhričová

    Sára Rosinová                   Dávid Habán                Ema Kureková              Monika Komosná

    Simona Práznovská         Veronika Oravcová      Petra Pažitná                Viktória Novosádová

    Hana Karasová                Karin Lovrantová          Eva Nemcová

    Janka Ráciková                Natália Gregorová        Adela Kubranská

     

     

    Ďalší členovia: p. Ľ. Čief

                                p. B. Hargašová

                                Mgr. B. Varga

                                Mgr. M. Vavrová

                                Mgr. M. Andreanská

                                Mgr. E. Miklovičová

   • Zber papiera

   • V mesiaci október sa na našej škole konal ZBER PAPIERA. Každá trieda sa zúčastnila a musíme uznať, že sa vyzbieralo slušných 9 777 kg papiera.

     

    VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA 2016/október

     

    Trieda                                              Počet kilogramov

     

    Osemročné gymnázium

    Prima                                                      1081                    3.miesto

    Sekunda                                                  758

    Tercia                                                      1030                    najviac vyzbieraných kilogramov na žiaka

    Kvarta                                                      525

    Kvinta                                                      248

    Sexta                                                       683

    Septima                                                   516

     

    Štvorročné gymnázium

    1.A                                                           668

    2.A                                                           553

    2.B                                                           373

    3.A                                                          1087                      2.miesto

    3.B                                                           459

    4.A                                                          1657                      1.miesto

    4.B                                                           137

     

     

     

    Najlepší jednotlivci

     

    Osemročné gymnázium

    L. Bareková Prima                  212 kg

    L. Masaryková Tercia              172 kg

     

     

    Štvorročné gymnázium

    K. Seewaldová 4.A                767 kg

    R. Bučko 4.A                          416 kg

     

     

     

    Kolegium ZŠ

   • Týždeň globálneho vzdelávania

   • Aj tento rok sme sa počas projektu GEW zapojili do rôznych aktivít. Jednou z nich bolo informovať študentov o programe Zelená škola (najmä nových), formou tvorivých dielní sme z odpadového materiálu vyrábali rôzne výrobky. Vytvorila sa celkom pekná zbierka. Študenti tak videli, že mnohé veci, ktoré by sme najradšej dali do odpadu, sa môžu ešte rozumne využiť. Počas prezentácie, ktorú si pre mladších spolužiakov pripravila E. Kureková z 3.B, si žiaci vyskúšali svoje vedomosti o triedení odpadu.

    Viac foto vo fotogalérii.

   • Environmentálny audit

   • Po skončení GEW sme si trocha vydýchli a mohli sme sa pustiť do EA. Keďže nemusíme hodnotiť školu cez všetky témy, ale môžeme si vybrať jednu, rozhodli sme sa toto certifikačné obdobie zamerať na odpad. Takže prioritná téma na dva roky bude ODPAD. Momentálne kontrolujeme všetky odpadové nádoby na škole, analyzujeme, separujeme a počítame.

              S výsledkom auditu Vás oboznámime v januári.

     

     

    Kolégium ZŠ

   • Deň otvorených dverí

   • Dňa 23.11.2016 sa dvere našej školy otvorili pre všetkých piatakov, ôsmakov a deviatakov základných škôl nášho mesta. Tento deň sme využili na propagáciu projektu Zelená škola. Našim budúcim študentom sme pripravili rôzne aktivity na tému Separácia a minimalizácia odpadu. Dôležitosť týchto procesov snáď netreba vysvetľovať. Žiaci sa zapojili do triedenia odpadu, kvízu, či sa mohli ponúknuť z chuťoviek, ktoré si pre nich pripravili naši tretiaci. Občerstvenie bolo pripravené z potravín, ktorých sa nám v domácnosti veľakrát nahromadí a končia v smetnom koši. Avšak jednoduchými receptami môžeme takéto potraviny ešte zužitkovať a nasýtiť naše brušká.

     

    Viac foto vo fotogalérii DOD 2016/2017.

   • Environmentálny akčný plán

   • Po mesiacoch auditovania, kontroly, hľadania odpovedí na rôzne otázky, sme si určili slabé a silné stránky našej školy v prioritnej téme Odpad. Po posúdení nášho EAP našou regionálnou konzultantkou máme konečne environmentálny akčný plán SCHVÁLENÝ.

    Našim cieľom je Znížiť množstvo odpadu o 5% do konca šk. roka 2017/2018 formou vzdelávacích a praktických aktivít

     

    EAP_2016-2018_Odpad_(2).doc

   • Deň Vody

   •  V stredu 22.3.2017 bol na našej škole spozorovaný zvýšený výskyt osôb v modrom oblečení. Nielen žiaci, ale aj učitelia si týmto jednoduchým spôsobom pripomenuli Deň Vody. Podobnými aktivitami sa snažíme prehlbovať environmentálne cítenie našich žiakov, budovať pozitívny vzťah k prírode, či šetrne zaobchádzať s prírodnými surovinami,

    pretože význam a dôležitosť vody si uvedomujeme zvyčajne až vtedy, keď nám začne chýbať.

     

    Viac foto nájdete vo fotogalérii.

   • Čistenie studničky pod Sorošom

   • Už po šestnástykrát sa študenti tretieho ročníka Gymnázia Ivana Kupca pod vedením Mgr. Ľ. Krajčovej, Mgr. D. Košťálovej a RND. K. Minarovskej zúčastnili akcie Čistenia studničky pod Sorošom, ktorá je pravidelne znečisťovaná rôznym komunálnym odpadom. Väčšia skupina študentov strávila dve hodiny zbieraním odpadu v okolí studničky. Ďalšia skupina študentov pomáhala Mgr. Branislavovi Vargovi (pracovníkovi Vlastivedného múzea) pri čistení prírodnej rezervácie Sedliská, kde odstraňovali suchý porast z chodníkov. Po vyčistení okolia studničky sa študenti presunuli k nelegálnej skládke neďaleko strelnice, kde sa podarilo naplniť 30 vriec odpadu a doplniť ich kopou nadrozmerného odpadu. Hlohovské gymnázium spolupracovalo s VÚC Trnava za technickej a materiálnej pomoci TTSK. Pri čistení odpadu pomáhali aj štyria členovia združenia DOZOR HC.

   • Deň Zeme pre mladších

   • Dňa 21.4.2017 sa uskutočnila oslava Dňa Zeme na Základnej škole sv. Jozefa v Hlohovci. Táto udalosť bola spojená s vysadením stromu v spolupráci s TTSK a s aktivitami pre žiakov školy. Tejto úlohy sa ujali naši  členovia kolégia Zelenej školy, ktorí si pripravili rôzne  kvízy, úlohy a športové súťže,  v ktorých si žiaci vyskúšali svoje vedomosti z triedenia odpadu, botaniky a zoológie. Popri tom preukázali aj svoju zručnosť pri zhotovovaní ekotašiek zo starých tričiek. Viac zaujímavostí sa dozviete z fotogalérie.

   • Deň Zeme - Deň plný zábavy

   • Dňa 11.5.2017 sme si o trochu neskôr pripomenuli na našej škole Deň Zeme. Myšlienkou bolo triedenie a recyklácia odpadu. Na programe určenom pre žiakov osemročného gymnázia pracovali členovia kolégia Zelenej školy, ktorí si pripravili rôzne stanovištia s úlohami pre mladších študentov. Skôr ako si žiaci  zmerali sily vo vedomostiach z botaniky, zoológie, separovaní odpadu a v rôznych športových súťažiach, si najskôr pozreli peknú scénku o triedení odpadu v domácnostiach, ktorú nám zahrali  žiaci triedy Sexta pod vedením Mgr. M. Vavrovej. Okrem menšieho divadielka nám sextáni s p.profesorkou Vavrovou pripravili sladké prekvapenie v podobe palaciniek pre všetkých prítomných. Palacinky boli úžasné a tešíme sa na budúci rok.

     

    Ďakujeme Sexta!!!!

     

    Z Dňa Zeme boli pripravené dve videá - Video 1

                                                                   Video 2

   • Zber papiera

   • V mesiaci apríl sa na našej škole konal ZBER PAPIERA. Vyzbieralo sa slušných 7133kg papiera.

     

    VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA 2017/ apríl

     

    Trieda                                              Počet kilogramov

     

    Osemročné gymnázium

    Prima                                                       983                  1.miesto

    Sekunda                                                  541

    Tercia                                                       889                   2.miesto

    Kvarta                                                      442

    Kvinta                                                      630

    Sexta                                                       263

    Septima                                                   695

     

    Štvorročné gymnázium

    1.A                                                           747                     3.miesto

    2.A                                                           279

    2.B                                                           481                    

    3.A                                                           380                      

    3.B                                                           441

    4.A                                                           295                    

    4.B                                                           0

     

     

     

    Najlepší jednotlivci

     

    Osemročné gymnázium

    L. Bareková Prima                  207 kg

    L. Masaryková Tercia             275 kg

     

     

    Štvorročné gymnázium

    K. Ľuba 1.A                            140 kg

    R. Dérerová                            116 kg

     

     

    K celkovému množstvu vyzbieraného papiera prispeli aj zamestnanci a bývalí študenti našej školy.

     

    Kolegium ZŠ

    • Ždiar
    • Lyžiarsky areál - Strednica
    • Strednica - výhľad
    • Ekohry
    • Návšteva Ždiarskeho múzea
    • Tatranská Javorina
    • Kto vydrží dlhšie vo vode?
    • lesná pedagogika
    • lesná pedagogika
    • Slepé lano
    • Slepé lano
    • Vlci a lane
    • Túra na Vtáčie Turne
    • Bobrovisko
    • Ekohry
    • Lanový park
    • Lanový park
    • Belianska jaskyňa
   • Vztyčovanie Zelenej vlajky

   • Dňa 11.10.2017 sa v MŠ na Hollého ul. uskutočnilo slávnostné vztyčovanie Zelenej vlajky. Naši študenti si pre deti pripravili tri workshopy o vlastnostiach vody, triedení odpadu a výrobe ekotašiek zo starých tričiek. Z nadšených tváričiek detí bolo vidno, že sa im aktivity páčili, najmä ekotašky, ktoré si hrdo odniesli domov. Veď posúďte sami z fotogalérie nižšie. 

    • Triedenie odpadu
    • Výroba ekotašiek
    • ...tašky sú už hotové
    • Vztyčovanie vlajky
   • Zber papiera

   • V mesiaci október sa na našej škole konal ZBER PAPIERA. Vyzbierali sme 7 937 kg papiera. yesyesyes 

    Do zberu sa zapojili aj nepedagogickí zamestnanci školy.

     

    VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA 2017/október

     

    Trieda                                                Počet kilogramov

     

    Osemročné gymnázium

    Prima                                                1 120   2.miesto

    Sekunda                                          1 183  1.miesto      

    Tercia                                               205     

    Kvarta                                              750

    Kvinta                                               316

    Sexta                                                192

    Septima                                           401

    Oktáva                                              184

     

    Štvorročné gymnázium

    1.A                                                     776

    1.B                                                     0

    2.A                                                     760

    3.A                                                     1061   3.miesto

    3.B                                                     248

    4.A                                                     168   

    4.B                                                     219

     

     

     

    Najlepší jednotlivci

     

    Osemročné gymnázium

    M. Kučerka     Prima                     316 kg

    L. Bareková   Sekunda                308 kg

     

     

     

    Štvorročné gymnázium                         

    K. Ľuba                     2.A                 171 kg

    K. Jantáková           2.A                 146 kg

    A. Markech              1.A                 146 kg

     

     

    Kolégium ZŠ

   • Ekotopfilm- Envirofilm

   • V piatok 20.10.2017 sa študenti triedy sexty a 3.B zúčastnili  festivalu JUNIOR FESTIVAL, ktorý prebieha v rámci podujatia Ekotopfilm- Envirofilm v Kine Úsmev. Cieľom podujatia je žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Každý, kto sa zaujíma o prírodu, ekológiu a záleží mu na prostredí, v ktorom žije, mohol sledovať päť krátkych filmov, víťazov tohto ročníka svetového festivalu. Filmy  atraktívnym spôsobom otvárajú a poukazujú na niektoré z mnohých problémov, ktorým naša civilizácia čelí.

     

    Foto z podujatia vo fotogalérii nižšie.

     

   • Chránené územia Hlohovca - Skvosty našej prírody

   • V novembri všetci očakávame Týždeň globálneho vzdelávania. Aj tento rok sme si mohli vypočuť zaujímavé prednášky od ľudí , naslovovzatých odborníkov. O chránených územiach Hlohovca nám prišiel porozprávať Mgr. Branislav Varga z Vlastivedného múzea mesta Hlohovec, ktorý je zároveň aj členom nášho kolégia Zelenej školy. Prednáška bola určená pre žiakov 1. až 5.ročníka OGY a prvého ročníka štvorročného gymnázia.

     

    Fotky z prednášky nájdete vo fotogalérii,

   • Deň Zeme

   • Dňa 13.3.2018 sa vo veľkej telocvični už po tretíkrát uskutočnil Deň plný zábavy - Deň Zeme. Členovia kolégia Zelenej školy si pre svojich mladších spolužiakov z osemročného gymnázia pripravili rôzne súťaže, žiaci Kvarty si nacvičili pod vedením Mgr. M. Vavrovej veľmi poučnú scénku o znečisťovaní prírody a sextáni pre všetkých pripravili úúúúúúúúúúúúžasné palacinky.

     

    Všetkým ďakujem za výborne strávené dopoludnie a teším sa na budúci rok.

     

     

    Spracovala: RNDr. K.Minarovská

     

    Viac info z akcie nájdete vo fotogalérii.

     

     

   • Dajme veciam druhú šancu

   • Dajme veciam druhú šancu!!!“

     

    V stredu 14.3.2018 sa študenti triedy Kvinta Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci rozhodli verejne propagovať medzi ľudmi myšlienku minimalizácie odpadu. Akciu Dajme veciam druhú šancu realizovali v okolí obchodných reťazcov Lidl a Kaufland, pretože práve pri nákupoch ľudia  neuvážene spotrebujú veľké množstvo igelitových tašiek. Študenti chceli zákazníkom reťazcov ukázať, že z nepotrebných tričiek, ktoré by inak skončili v odpade, je možné vyrobiť ekotašku, ktorú potom môžu použiť pri menšom nákupe namiesto plastovej tašky. Ekotašky žiaci vyrábali počas školského roka a počas akcie ich rozdávali ľuďom. Hoci nie každý zákazník prejavil o tašku záujem, dúfame, že sme ho aspoň na chvíľu prinútili zamyslieť sa, či práve on neprispieva k zbytočnej produkcii odpadu, pretože každá vec si zaslúži ešte JEDNU ŠANCU.

     

     

    link z reportáže http://www.hcregion.sk/?docid=160&adr=37N6o5tqhqU

     

    Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

     

   • Ekohliadka - Tatranskí rytieri

   • Ekohliadka

     

    Dňa 6.4.2018 sa trieda Sekunda zúčastnila aktivity zameranej na odstraňovanie nelegálnych skládok v Zámockom parku. Našim cieľom nebolo len zbieranie odpadkov, ale v spolupráci s Mestskou zeleňou  sme  vysadili  40 ks pôdokryvnej rastliny Vinca minor za účelom spevnenia svahovitého terénu a samozrejme skrášlenia priestoru pri miestnej studničke. Dúfame, že návštevníkom parku pohľad na čisté okolie a rozkvitnutá vinka spríjemní  horúce letné dni.

     

     

     

    Viac info vo fotogalérii.

     

     

    Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

     

     

     

   • Čistenie studničky

   • V mesiaci apríl oslavujeme Deň Zeme. Na našej škole Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci si tento dôležitý dátum pripomíname rôznymi akciami zameranými najmä na zbieranie odpadkov, či odstraňovanie nelegálnych skládok.

         Aj tento rok 6.4.2018 sme už po sedemnástykrát so žiakmi 3.ročníka a pod vedením Mgr. A.Krupovej a Mgr. Z. Lukáčovej zbierali nahromadený odpad v lokalite PR Sedliská a pod Sorošom. Čistenia okolia sa zúčastnilo približne 35 žiakov a zaplnil sa celý kontajner. Hoci každý rok je odpadu menej, napriek tomu nás niektorí obyvatelia „nesklamú“ a sú schopní priviesť aj rôzne veľkorozmerné predmety ako pohovky, toalety a pod.

    link z reportáže http://hcregion.sk/?docid=160&adr=SDFDWF5-FfM

    Spracovala: RNDr. K.Minarovská

   • Zber papiera

   • V mesiaci apríl sa na našej škole konal ZBER PAPIERA. Vyzbierali sme 7 698 kg papiera. yesyesyes 

     

    VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA 2018/apríl

     

    Trieda                                                Počet kilogramov

     

    Osemročné gymnázium

    Prima                                                999   2.miesto

    Sekunda                                          1 004  1.miesto      

    Tercia                                               540     

    Kvarta                                              817

    Kvinta                                               337

    Sexta                                                296

    Septima                                           347

    Oktáva                                              70

     

    Štvorročné gymnázium

    1.A                                                     359

    1.B                                                     474

    2.A                                                     874

    3.A                                                     938   3.miesto

    3.B                                                     505

    4.A                                                     20   

    4.B                                                     118

     

     

    Najlepší jednotlivci

    Osemročné gymnázium

    L. Masaryková Kvarta                  231 kg

    L. Bareková   Sekunda                204 kg

     

     

    Štvorročné gymnázium                         

    H. Buranová 3.A                            436 kg

    K. Ľuba      2.A                               202 kg

     

    Kolégium ZŠ

   • Kruh cirkulárnej ekonomiky

   • Hoci máme za sebou hodnotiacu návštevu Zelenej školy, certifikačné obdobie pre nás nekončí a stále máme pre našich žiakov niečo pripravené. Dňa 28.5.2018 sa študenti tried Prima, Sekunda a Tercia zúčastnili prednášky o triedení odpadu, ktorú si pre nich pripravili lektorky vrámci projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky. 

     

    Viac info viď fotogaléria.

     

    Kolégium ZŠ

   • Zelená vlajka zostáva!!!

   • Milí študenti!

    S radosťou Vám môžem oznámiť, že sme obhájili prívlastok našej školy Zelená škola a získali sme certifikát na ďalšie dva roky. Slávnostné odovzdávanie certifikátu sa bude konať 17.októbra 2018 v Bratislave. Veľká vďaka patrí nielen členom kolégia ZŠ, ale Vám všetkým, ktorí ste sa aktívne zapojili do akcií organizovaných vrámci projektu Zelená škola. 

     

     

    RND. Karin Minarovská

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje