Organizácia šk. roka

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október – 2. november 2018

5. november 2018

(utorok)

vianočné

21. december 2018

(piatok)

23. december 2018

– 7. január 2019

8. január 2019

(pondelok)

polročné

31. január 2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

1. marec 2019

(piatok)

4. marec - 8. marec 2019

11. marec 2019

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február 2019

(piatok)

18. február – 22. február 2019

25. február 2019

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

22. február 2019

(piatok)

25. február - 1. marec 2019

4. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019

(streda)

18. apríl - 23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

letné

28. jún 2019

(piatok)

1. júl –

31. august 2019

2. september 2019

(pondelok)

 

 

 

Organizácia dňa

0. hodina

7,05

7,50

1. hodina

8,00

8,45

2. hodina

8,50

9,35

3. hodina

9,55

10,40

4. hodina

10,45

11,30

5. hodina

11,40

12,25

6. hodina

12,30

13,15

7. hodina

13,45

14,30

8. hodina

14,35

15,20

 

 

 

Gestor

 

 

 

Úloha

 

 

 

Termín

Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2018 17.9. - 28.9.2018
Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody do 30.9.2018
Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2019 12.11. - 30.11.2018
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. 20.11.2018
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. do 21.11.2018
Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. 21.11.2018
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu od 21.11.2018
SK Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v územnej pôsobnosti mimo gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a študijných odborov, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody. do 30.11.2018
MŠVVaŠ Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie.

do 30.11.2018

 

 

   


V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna.