• Termíny pre školský rok 2019/2020

    •  

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     29. október 2019 (utorok)

     30. október – 31. október 2019

     4. november 2019 (pondelok)

     vianočné

     20. december 2019 (piatok)

     23. december 2019 – 7. január 2020

     8. január 2020 (streda)

     polročné

     31. január 2020 (piatok)

     3. február 2020 (pondelok)

     4. február 2020 (utorok)

     jarné

     Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     21. február 2020 (piatok)

     24. február – 28. február 2020

     2. marec 2020 (pondelok)

     Košický kraj, Prešovský kraj

     28. február 2020 (piatok)

     2. marec – 6. marec 2020

     9. marec 2020 (pondelok)

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

     14. február 2020 (piatok)

     17. február – 21. február 2020

     24. február 2020 (pondelok)

     veľkonočné

     8. apríl 2020 (streda)

     9. apríl – 14. apríl 2020

     15. apríl 2020 (streda)

     letné

     30. jún 2020 (utorok)

     1. júl – 31. august 2020

     2. september 2020 (streda)

      

     Štátne sviatky

     1. september 2019 (nedeľa)                           - Deň Ústavy Slovenskej republiky,

     17. november 2019 (nedeľa)                         - Deň boja za slobodu a demokraciu,

     1. január 2020 (streda)                                   - Deň vzniku SR,

     1. máj 2020 (piatok)                                       - Sviatok práce,

     8. máj 2020 (piatok)                                      - Deň víťazstva nad fašizmom,

     5. júl 2020 (nedeľa)                                       - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda,

     29. august 2020 (sobota)                               - výročie Slovenského národného povstania.

     Ďalšie dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ

     1. november 2019 (piatok)                            - Sviatok všetkých svätých,

     25. december 2019 streda)                             - Prvý sviatok vianočný

     26. december 2019 (štvrtok)                          - Druhý sviatok vianočný,

     10. apríl 2020 (piatok)                                   - Veľkonočný piatok,

     23. apríl 2020 (pondelok)                              - Veľkonočný pondelok.

      

     Organizácia dňa

     0. hodina

     7,05

     7,55

     1. hodina

     8,00

     8,45

     2. hodina

     8,55

     9,35

     3. hodina

     9,55

     10,40

     4. hodina

     10,45

     11,30

     5. hodina

     11,40

     12,25

     6. hodina

     12,30

     13,15

     7. hodina

     13,45

     14,30

     8. hodina

     14,35

     15,20

      

      

      

     Gestor

      

      

      

     Úloha

      

      

      

     Termín

     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

     do 9.7.2019

     Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2019

     16.9. - 30.9.2019

     Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody

     do 30.9.2019

     Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2020

     11.11. - 29.11.2019

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu.

     19.11.2019

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP.

     do 20.11.2019

     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

     20.11.2019

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu

     od 20.11.2019

     SK

     Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle.

     do 30.11.2019

     MŠVVaŠ

     Zverejní rozpis počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie na svojom webovom sídle.

     do 30.11.2019

     ŠVS

     Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory.

     do 13.12.2019

     ŠVS

     Distribúcia výsledkov T5 na ZŠ

     do 20.12.2019

     Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

     15.1.2020

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     18.1.2020

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP.

     18.1.2020

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 19.1.2020

     SŠ tal.

     Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 1.2.2020

     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 20.2.2020

     Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

     do 21.2.2020

     Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

     do 21.2.2020

     Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 28.2.2020

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     4.3.2020

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 6.3.2020

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

     do 6.3.2020

     SŠ tal.

     Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS.

     od 6.3.2020

     SŠ tal.

     Talentové skúšky.

     15.3. - 30.4.2020

     Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 31.3.2020

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     1.4.2020 a 2.4.2020

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

     do 10.4.2020

     Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá

     do 10.4.2020

     Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

     do 10.4.2020

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     14.4.2020

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po talentových skúškach.

     po talentovej skúške

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 15.4.2020

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     15.4.2020 a 16.4.2020

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

     do 17.4.2020

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

     do 20.4.2020

     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.

     od 23.4.2020

     SŠ tal.

     Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.

     do 30.4.2020

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     30.4.2020

     ŠVS

     Distribúcia výsledkov T9 na ZŠ a SŠ

     od 30.4.2020

     ŠVS

     Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.

     od 30.4.2020

     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk

     od 30.4.2020

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 4.5.2020

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

     do 4.5.2020

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     11.5.2020

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     14.5.2020

     ŠVS

     ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

     od 22.5.2020

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

     od 25.5.2020

     Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

     do 29.5.2020

     Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

     1.6. - 12.6.2020

     ŠVS

     Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

     do 4.6.2020

     Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.

     do 4.6.2020

     ŠVS

     Spracujú výsledky odvolania.

     do 5.6.2020

     Zverejní konanie druhého kola

     do 6.6.2020

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     8.6.2020

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.

     od 10.6.2020

     2. kolo prijímacích skúšok.

     16.6.2020

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

     od 25.6.2020

     Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

     do 29.6.2020

     ŠVS

     Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok.

     do 29.6.2020

     ŠVS

     Spracuje výsledky odvolania.

     do 6.7.2020

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     9.7.2020

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie).

     od 9.7.2020

     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.

     do 9.7.2020

          

      

     PS

     prijímacie skúšky

     Stredná škola

     SŠ tal.

     SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     ŠVS

     Školské výpočtové strediská

     Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja

     SK

     Samosprávny kraj

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka

     NÚCEM

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

     Základná škola

     ZR

     Zriaďovateľ

     CPPPaP

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

     termín

     zákonom stanovený termín

        


     V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna.

      


      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura
  • GEW 2019 - 12.11.2019
  • GEW 2019 - 11. 11. 2019
  • Halloween 2019
  • Vztyčovanie vlajky Zelenej školy v MŠ Hollého