• Informácie k prijímacím pohovorom

    • Pre školský rok 2020/2021 prijímame:

      18 žiakov do osemročného gymnázia.

      31 žiakov do štvorročného gymnázia.

      19 žiakov do  päťročného gymnázia

      

     Termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      

     1. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o umiestnení  v obvodnom,  krajskom  a celoštátnom kole súťaží a olympiád v jazykoch a prírodovedných predmetoch.

      

     Kritériá zverejníme po stanovení oficiálneho postupu vo veci prijímacieho konania MŠVVaŠ SR.

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Nebojme sa robotiky
  • Projekt Nebojme sa robotiky
  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019