• Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

    •  

      

     ŠTUDENTI OKTÁVY GIK HLOHOVEC PATRIK MELIŠ A MARCEL MASARYK V ŠTRASBURGU

      

     Študenti a pedagógovia zapojení do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu navštívili v dňoch 24. - 26. októbra 2017 sídlo EP v Štrasburgu.  

     Počas návštevy sa stretli s poslancami EP a diskutovali o aktuálnej situácií v EÚ a dôležitosti vzdelávania mladých. Súčasťou tejto delegácie boli aj študenti GIK Hlohovec -  Patrik Meliš a Marcel Masaryk, ako reprezentanti víťazného tímu ambasádorskej školy EP 2017.

     Aktuálnu situáciu im priblížili: Monika Beňová, Vladimir Maňka, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková,Richard Sulík, Branislav Škripek, Ivan Štefanec, Anna Záborská a Jana Žitňanská.

     V rámci celodenného programu absolvovali prehliadku budovy a zúčastnili sa debaty v rokovacej sále.

     Návštevu otvoril úvodným príhovorom riaditeľ kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel a návštevníkov počas celého dňa sprevádzal Dionýz Hochel z kancelárie EP na Slovensku.

     Mgr. Mária Juristová

      

     https://gymhc.edupage.org/album/?#gallery/101

      

                          

     OCENENÍ JUNIOR AMBASÁDORI EURÓPSKEHO PARLAMENTU, ŠTUDENTI OKTÁVY GIK HLOHOVEC  V ŠTRASBURGU

     https://gymhc.edupage.org/album/?#gallery/98

     https://www.youtube.com/watch?v=B-iuOuRKJlI

     https://gymhc.edupage.org/album/?#gallery/101

      

                                           

     Slávnostné udeľovanie titulov

     "AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU"

     Študenti oktávy Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci zvíťazili  v prvom ročníku projektu

     „Ambasádorská škola Európskeho parlamentu“

     V prvom ročníku projektu EPAS - "European Parliament Ambassadors Schools" zvíťazili študenti oktávy Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci Dňa 29. 09.2017, na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave,  prevzali z rúk riaditeľa Informačnej kancelárie EP v SR Róberta Hajšela PLAKETU Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a  CERTIFIKÁTY pre senior a junior ambasádorov EP. Odmenou pre víťazov je cesta do Štrasburgu v rámci programu Euroscola. 

     Senior  ambasádorky Európskeho parlamentu:

     Mgr. Mária Juristová, Mgr. Ľubica Nevydalová

     Junior  ambasádori  a ambasádorky Európskeho parlamentu:

     Adam Dzurech, Tomáš Gavron, Radoslav Hajdák, Žofia Kovalčíková, Alica Kubatková, Filip Kučera, Ján Libant, Marcel Masaryk, Patrik Meliš, Lea Mendelová, Silvia Novosadová, Lucia Soradová, Nikoleta Šišanová, Kristína Turzová

      

                                   

     https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/144215/prvy-rocnik-ambasadorskej-skoly-europskeho-parlamentu

     https://gymhc.edupage.org/album/?#gallery/99

      

     Mgr. Mária Juristová      

            

              

      

     Záverečné hodnotenie

     prvého ročníka programu

     EPAS (European Parliament Ambassadors Schools) Slovensko 2016/2017

     Informačná kancelária EP na Slovensku v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizuje vzdelávací program Ambasádorská škola Európskehoo parlamentu (EPAS), ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Do prvého ročníka programu sa zapojilo 15 stredných škôl.

     Počas prvého ročníka programu sa študenti a študentky stredných škôl okrem vážnych školských úloh venovali aj aktivitám, ktoré mali napĺňať ciele stanovené programom EPAS – podporovať povedomie o Európe a európskej parlamentnej demokracii, tiež informovať o tom, čo znamená Európska únia pre náš každodenný život a čo je možné robiť pre to, aby bola v budúcnosti EÚ taká, ako si ju mladí ľudia predstavujú.

      

     Kľúčové kritériá pri výbere dvoch najlepších tímov boli nasledovné:

     - stupeň samostatnosti, vlastného vkladu a originality tímu juniorambasádorov/ambasádoriek pri kreovaní obsahu aktivít, ich formálnej realizácii ako aj pri záverečnej prezentácii;

     - stupeň angažovania sa jednotlivých členov/členiek tímu pri realizácii a prezentácii programu: stála realizácia na niekoľkých jednotlivcoch alebo sa jej zúčastnil vyvážene celý tím?

     - stupeň priameho alebo nepriameho zahrnutia ďalších účastníkov/účastníčok do aktivít EPAS: koľko ďalších detí, vrstovníkov a dospelých oslovili svojimi aktivitami či nadchli pre európsku myšlienku?

     - kvalita vzťahu medzi senior a junior ambasádormi a ambasádorkami: požívali senior ambasádorky/ambasádori prirodzenú úctu, autoritu u žiakov a žiačok, darilo sa im ich motivovať, vhodným spôsobom usmerňovať, pričom im ponechávali iniciatívu a možnosť realizácie svojich tvorivých nápadov?

     Po komplexnom zhodnotení všetkých tímov na základe vyplnených hodnotiacich formulárov, vyplnených juniorských/žiackych dotazníkov, zhodnotenia informácií zverejnených na facebookovej platforme a na základe osobných návštev na školách sme rozhodli, že všetkým kritériám najlepšie zodpovedajú  ambasádorské tímy z

      Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci (Trnavský kraj)

       Gymnázia Snina (Prešovský kraj). 

     V ambasádorskom tíme Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci je viditeľná významná úloha pani učiteľky, ktorá užíva veľkú autoritu a obľubu. Pani učiteľka má zrejmú oporu vo vedení školy, čo sa prejavuje na celkovej atmosfére, ktorá na škole vládne. Do práce juniorského tímu zasahuje veľmi citlivo a necháva svojím žiakom a žiačkam plno a slobodne rozvinúť ich tvorivú energiu. Prezentáciu svojich aktivít robili junior ambasádori a ambasádorky samostatne, pričom sa do nej zapojili takmer všetci a všetky. Štruktúra prezentácie bola logická, zrozumiteľná a prehľadná. Aj pri organizácii jednotlivých aktivít EPAS hral líderskú rolu vždy niekto iný. Pri aktivitách začlenených do EPAS-u neostávali na povrchu (politická geografia, prvoplánové asociácie na jednotlivé krajiny), ale snažili sa ísť viacej do hĺbky, hľadať súvislosti, kontexty, hodnotové základy. Ukázalo sa to aj pri aktivite, ktorá sa opakovala na viacerých školách – výzdoba tried podľa jednotlivých štátov EÚ. Aj tu boli originálni a invenční a neprepadli stereotypom. Pri junior ambasádoroch/ambasádorkách vynikala kultivovanosť prejavu, rétorická zdatnosť, vecná korektnosť výpovede a osobná angažovanosť. Najlepším príkladom sú krátke videá, rozhovory a šoty, ktoré členovia a členky tímu natočili v rámci programu.   

      

     Za hodnotiaci tím:

     PhDr. Dagmar Horná, PhD.

     Mgr. Marta Jendeková, M.A.

     Mgr. Katarína Cigánová

     PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.

     https://www.facebook.com/AmbasadorskaSkolaEPHlohovec/

      

     Spracovala Senior ambasádorka EP: Mgr. Mária Juristová


      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje