• Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.2. 2020 sa študentky gymnázia zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kat.C.

      Všetky sa stali úspešnými riešiteľkami. Linda Donovalová z tercie sa umiestnila na 4.mieste, Nikol Zomborská z kvarty na 6.mieste a Johana Miklošíková z kvarty na 7.mieste. Všetkým študentkám srdečne blahoželáme :-) !

      Mgr. Andrea Krupová

    • Okresné kolo dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     •  

      Dňa 14.2.2020  sa v CVČ Dúha konalo okresné kolo dejepisnej olympiády.

      Našu školu reprezentovali:

      Marek Michal Brunčák (príma) – 6. miesto

      Šimon Rosypal (príma) -  3. miesto ÚR

      Ema Goncalves (tercia) – 2. miesto ÚR

      Katarína Minarovská (tercia  – 1. miesto ÚR

      Katka a Ema postupujú do krajského kola. Blahoželáme!

      Žiakov pripravovala Mgr. B. Toholová

    • Model Európskeho Parlamentu (MEP)
     • Model Európskeho Parlamentu (MEP)

     • Model Európskeho Parlamentu (MEP) je celoeurópsky projekt, ktorého sa zúčastňujú všetky krajiny Európskej Únie. Na Slovensku sa uskutočňuje pod záštitou Iuventy, v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho Parlamentu.

      MEP je modelová konferencia pre stredoškolákov, počas ktorej sa viac ako 150 študentov z celého Slovenska stretáva v rôznych výboroch - ako napríklad výbor pre životné prostredie, ľudské práva alebo zamestnanosť a sociálne veci - kde diskutujú o možných riešeniach spoločensko-politických otázok.

      Podujatie MEP  má veľkú edukačnú hodnotu a prispieva k mládežníckej participácii a celkovému záujmu o Európsku Úniu medzi mladými ľuďmi na Slovensku.

      Zasadnutia Slovenského národného kola Modelu Európskeho Parlamentu sa za GIK Hlohovec zúčastnila 

      Mia Remenárová zo sexty.  

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 6.2 2020 sa v Centre voľného času Dúha konalo okresné kolo geografickej olympiády.

      Našu školu reprezentovali  Filip Adámik (príma) a Adam Ágh (tercia ).

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Filip Adámik  -  4. miesto ( kat. F)  - Úspešný riešiteľ

      Adam Ágh -      1. miesto  ( kat. E )  a postup do krajského kola.

      Žiakom blahoželáme !

       

      Žiakov pripravovali Mgr. B Toholová a RNDr. F. Klotton

    • Vážení rodičia a priatelia školy,
     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Návod nájdete v sekcii 2% z dane.

      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf


    •  Edukácia v biológii - KORONAVÍRUS
     • Edukácia v biológii - KORONAVÍRUS

     •  ... rúško či respirátor?, sme v ohrození?, aké sú príznaky?, hrozí pandémia?, čo patrí k zásadam prevencie?....tieto a iné otázky k aktuálnemu dianiu sme preberali na hodinách biológie. V rámci  aktivizujúcich metód, ktorými zvyšujeme efektívnosť globálneho rozvojového vzdelávania a metód na rozvoj kritického myslenia si žiaci spracovali tému v rámci domácej prípravy a spoločne sme vytvorili edukačný panel.

      Mgr. S. Šulimanová

    • Simulované Študentské voľby do NR SR 2020
     • Simulované Študentské voľby do NR SR 2020

     • 4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

      Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

      Čas:8:00 hod. – 12:00 hod.

      Volebná miestnosť: odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

      Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

      Garant: Mgr. Mária  Juristová

      Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

      Skolska_volebna_komisia.docx​​​​​​​

     • Best In English

     • Best In English (Angličtinár roka) je medzinárodná súťaž organizovaná lektormi Karlovej Univerzity v Prahe a Masarykovej Univerzity v Brne. Študenti v nej súťažia prostredníctvom internetu na úrovni C1. Na našej škole sa do nej zapojilo 19 súťažiacich, spomedzi ktorých sa najviac darilo Mii Remenárovej zo sexty, ktorá získala 108 bodov zo 117. Spomedzi 624 zapojených škôl z rôznych krajín sveta, sa Gymnázium Ivana Kupca umiestnilo na 119. mieste, vrámci Slovenska na 18. mieste a na 2. mieste v Trnavskom kraji.

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V stredu 15.1.2020 sa v priestoroch Centra voľného času Dúha v Hlohovci konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali tri študentky a všetky získali vo svojich kategóriách krásne umiestnenia.

      Dajana Linhartová (kvarta) sa v kategórii 1B sa umiestnila na 1. mieste;

      Mia Remenárová (sexta) obsadila v kategórii 2A 2. miesto;

      Paulína Jančárová (septima) zvíťazila v kategórii 2B.

      Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme a Dajane s Paulínkou držíme palce na krajskom kole súťaže.

    • Medzinárodné stretnutie partnerov „Exchanges for all“ v Dánsku
     • Medzinárodné stretnutie partnerov „Exchanges for all“ v Dánsku

     • V dňoch 06.01.2020 – 10.01.2020 sa naša škola zúčastnila medzinárodného stretnutia koordinátorov projektov Erasmus+, ktoré iniciovala a financovala škola Sophieschol v meste Nykobing, Falster v Dánsku.

      Partneri tejto dánskej školy z Lotyšska, Litvy, Estónska, Fínska, Švédska, Dánska, Poľska a po prvýkrát aj zo Slovenska sa počas týchto dní mali možnosť oboznámiť s dánskym školským systémom formou prednášok, návštev základnej školy a gymnázia v Nykobingu a spoločných rozhovorov s učiteľmi rôznych základných a stredných škôl v tomto okrese. Účastníci stretnutia však najmä viedli odborné diskusie o príprave rôznych spoločných projektov v školskom roku 2020/2021 (prípadne 2020/2022/2023) a pripravovali konkrétne žiadosti o granty v spolu 8 projektoch Erasmus+ a Nordplus Junior, čo znamená, že všetky náklady na spoločné budúce aktivity by boli hradené z fondov Európskej komisie.

      Školy v Škandinávii sú veľmi aktívne v rozvíjaní podobných partnerstiev, pretože sú presvedčené, že  podporujú výmenu osvedčených postupov a testovanie nových inovatívnych prístupov, ktoré riešia ich podobné problémy. A tak poskytujú všetkým zúčastneným možnosť zvyšovať kvalitu výučby a rozvíjať zručnosti pre život.

      Návšteva mesta Nykobing, ktoré má približne toľko obyvateľov ako Hlohovec,  v tejto baltickej krajine, ktorá svojou veľkosťou pripomína Slovensko vyvoláva mnohé ďalšie porovnania. Ak prehliadneme materiálne zabezpečenie škôl, je to najmä obrovská škála príležitostí, ktoré sú ponúkané ich žiakom a študentom, čo môže vzbudzovať náš záujem.

      Na našej škole veríme, že možnosti spolupráce, ktoré vyplynuli z tohto medzinárodného stretnutia,  prinesú našim študentom a učiteľom veľa pozitívnej inšpirácie a prispejú k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti kooperácie na európskej úrovni.

      Autor: Mgr. Ivana Fáziková

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

     • PaedDr. Brunčáková a Mgr. Jirkalová usporiadali dňa 11.12.2019 školské kolo Pytagoriády. Celkovo riešilo 51 žiakov.

      Z triedy príma sú úspešnými riešiteľmi: Šimon Rosypal1. miesto, Tomáš Hercek, Martin Sekera, Daren Vlnka a Filip Adámik.

      Z triedy sekunda sú úspešnými riešiteľmi: Samuel Sučanský1. miesto, Sofia Kolevová, Michal Preťo.

      Z triedy tercia sú úspešnými riešiteľmi: Adam Ágh  – 1. miesto, Ladislav Fajtl, Anton Karaba, Jakub Kollár, Katarína Minarovská, Matej Moravčík.

      Srdečne gratulujeme!

    • KOMPARO
     • KOMPARO

     • V novembri sa žiaci tried tercia a kvarta zúčastnili testovaia v rámci projektu KOMPARO. Výsledkami našich žiakov sme sa zaradlil medzi 25% najúspešnejších škôl v rámci Slovenska.

     • Fiktívna krajina

     • Ponuka pre aktívnych študentov

      Rozšírte svoj všeobecný prehľad a objavte čaro neformálneho vzdelávania

       

       

       

       

      Záujemci o účasť na neformálnom vzdelávaní sa môžu prihlásiť u Mgr. M. Juristovej.

      https://www.studentskaunia.sk/fiktivna-krajina

    • Zahlasujte prosím za náš projekt
     • Zahlasujte prosím za náš projekt

     • Na našej škole sa zapájame do rôznych projektov (GEW, Zelená škola, Deň vody, Deň Zeme, Deň otvorených dverí, Výchova k rodičovstvu). Na škole pôsobí hudobná skupina Inzulín, ktorá svojou hudobnou produkciou podporuje tieto kultúrne aktivity – vianočná besiedka, mikulášske posedenie, Študenti v akcii. Tieto akcie potrebujú audiovizuálnu podporu – kvalitné ozvučenie a obrazovú projekciu, taktiež aj výstup vo forme foto- a videodokumentácie. Z tohto dôvodu je potrebné zakúpenie audiovizuálnej techniky: AV receiver, reprosústava, bezdrôtové mikroporty, digitálna videokamera. Hlasovať môžete prostredníctvom linku.

      Ďakujeme za každý Váš hlas.

      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/hlohovec/7108

      Gesto_pre_mesto.pdf

       

    • Memoriál Pavla Demitru
     • Memoriál Pavla Demitru

     • Dňa 4.12.2019 sa uskutočnil 9. ročník Memoriálu Pavla Demitru, turnaj vo florbale chlapcov zo stredných škôl. Naša škola sa umiestnila na prvom mieste. Akcia sa mohla uskutočniť aj vďaka podpore Nadácie Pontis a spoločnosti Bekaert.

      Chlapcom srdečne blahoželáme!!!

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

     •  

      Dňa 3.12.2019 sa študenti 3. ročníka  a SPT zúčastnili odbornej exkurzie do Bratislavy v rámci predmetov Občianska náuka a Dejepis.

      Navštívili dve zaujímavé expozície venované 30. výročiu Nežnej revolúcie 1989 a k 100. výročiu  úmrtia M. R. Štefánika v priestoroch Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade.

      Popoludní sa študenti zúčastnili prehliadky priestorov a zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky.

      Mgr. Mária Juristová

    • ARANŽOVANIE ADVENTNÝCH VENCOV A VIANOČNÝCH SVIETNIKOV
     • ARANŽOVANIE ADVENTNÝCH VENCOV A VIANOČNÝCH SVIETNIKOV

     • Dňa 2. 12. 2019 sa v CVČ Dúha uskutočnila tradičná súťaž v aranžovaní.

      Téma bola: Inšpirácia vianočnou rozprávkou.

      Naše družstvo tvorili žiačky triedy kvarta: Ema Čuláková, Johanka Miklošíková a Nikol Zomborská, ktoré získali diplom za najkrajšiu prácu.

      Dievčatá sa inšpirovali piatimi rozprávkami. Najviac zaujali rozprávkou Dievčatko so zápalkami, ktorej autor vyslovil krásnu myšlienku: „Niet krajších rozprávok, než sú tie, ktoré napíše sám život.“

                                                                                                                            

       

      (Hans Christian Andersen)

    • Anglické divadelné predstavenie „Tom Sawyer“ v podaní britských hercov
     • Anglické divadelné predstavenie „Tom Sawyer“ v podaní britských hercov

     • Dňa 29.11.2019  sme sa zúčastnili v Bratislave anglického divadelného predstavenia Tom Sawyer v podaní TNT English Theatre.

      Román „Tom Sawyer“ mapuje fantázie, túžby a sny 14-ročného  tínedžera Toma, ktorý zažíva so svojimi rovnako nezbednými priateľmi mnoho dobrodružstiev, ale zároveň popisuje aj rozdiely medzi spoločenskými vrstvami v americkej spoločnosti 19. storočia a problémy sveta dospelých - honbu za materiálnym ziskom, otroctvo, či kriminalitu.

      Dielo Marka Twaina, jedného z najobľúbenejších amerických autorov, spracoval dvorný scenárista TNT skupiny Paul Stebbings a režíroval Gaspard Legendre. Kreatívny tím TNT využil atribúty tohto diela, ktoré je zároveň trilerom, komédiou aj romancou, naplno a vytvoril dynamické predstavenie, v ktorom sme spolu s piatimi hercami (ktorí dokázali presvedčivo odohrať niekoľko charakterov zároveň) striedali rôzne scény reprezentujúce život na vidieku v Mississippi (ktoré herci vytvárali s minimálnym počtom veľmi dobre premyslených a multifunkčných kulís). Vďaka ich hereckému umeniu sme uverili mnohým divadelným ilúziám: že Christian Anstee, hrajúci Toma, má 14 rokov, či tomu, že spolu s Faye Lord, hrajúcou Becky, sa rútime na dno dlhej jaskyne. Ďakujeme TNT tímu za plnohodnotný umelecký zážitok.

    • Výnimočné školy
     • Výnimočné školy

     • Naša škola sa zapojila do grantového programu Výnimočné školy Nadácie ZSE projektom „Škola – planéta kreativity, motivácie a úcty“.

      Do programu bolo predložených 346 projektov. Medzi 33 vybranými projektami je aj projekt Gymnázia Ivana Kupca, ktorého cieľom je zmodernizovať učebňu a laboratórium biológie a zefektívniť vyučovanie. Zo získaného grantu budú zakupené mikroskopy, resuscitačné figuríny a sady na mikroskopovanie.

      Touto cestou ďakujeme Nadácii ZSE a všetkým podporovateľom za každý „like“ pre náš projekt.

      Mgr. Andrea Krupová

    • Župné štipendium
     • Župné štipendium

     • Dňa 26.11.2019 sa v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika konalo slávnostné udelovanie Župných štipendií. Toto ocenenie bolo udelené za mimoriadne športové výsledky aj študentovi našej školy Filipovi Lányimu za celosvetové a celoslovenské úspechy v diaľkovom plávaní.

      Filipovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

     • Dňa 22.11.2019 trieda sexta a vybraní žiaci z II.A usporiadali pod vedením Mgr. Jirkalovej a Mgr. Vančovej šiesty ročník  zaujímavej matematicko-fyzikálnej súťaže Junior náboj.

      Súťažilo 48 žiakov z rôznych škôl z Trnavského kraja.

      Na prvom mieste sa umiestnil štvorčlenný tím z Gymnázia Ivana Kupca (F. Husár, M. Macháček, S. Hulala, K. Minarovská), na druhom mieste tím z Gymnázia L. Novomeského, Senica a tretie miesto obsadila ZŠ M. R. Štefánika z Hlohovca. Blahoželáme!

    • Naši bilingválni študenti zvíťazili na dramatickom festivale
     • Naši bilingválni študenti zvíťazili na dramatickom festivale

     • Dňa 14.11.2019 sa naši študenti Natália Homolová (2.B), Michal Libant (2.B), Hedviga Hlavnová (2.B), Juliána Ondrišová (3.B) a Peter Štrpka (3.B) pod odborným dohľadom p. p. Louise Ellen Kocianovej zúčastnili  dramatického festivalu v anglickom jazyku „ Zahrajme to tvorivo“ pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Vrbové, ktorý bol určený pre žiakov 1. – 4. ročníka bilingválnych slovensko-anglických tried.

      Jednotlivé vystúpenia divadelných skupín žiakov, ktoré predstavovali svetoznáme diela Williama Shakespeara netradičným spôsobom sledovala odborná komisia, ktorú tvorila p. primátorka mesta Vrbové, zástupkyňa Cirkevnej základnej umeleckej školy vo Vrbovom a Štátnej jazykovej školy v Trenčíne. Ich úlohou bolo hodnotiť jazykovú úroveň  a celkový umelecký dojem.

      Sme veľmi hrdí, že naši študenti so svojim vystúpením „Taming of the Shrew“  (Skrotenie zlej ženy) očarili divákov a umiestnili sa na krásnom 1. mieste. Blahoželáme víťazom a zároveň sa tešíme na ďalší ročník tohto festivalu, ktorým si pripomenieme diela Charlesa Dickensa.

     • Návšteva veľvyslanca Spojeného kráľovstva Andrew Gartha

     • Dňa 13.novembra 2019 našu školu navštívili veľvyslanec Spojeného kráľovstva Andrew Garth a britský pridelenec obrany David Catmur. Vzácni hostia debatovali so študentami počas Týždňa globálneho vzdelávania. Pán veľvyslanec hovoril aj so žiakmi, ktorí sa pripravujú už na zlatú úroveň programu DofE a povzbudil aj ďalších, aby sa do  programu tiež zapojili.

     • Spomienka na Jána Šimonoviča

     • V nedeľu 17.novembra 2019 si v Kultúrnom dome  v Siladiciach zaspomínali na tvorbu známeho básnika, esejistu a absolventa hlohovského gymnázia Jána Šimonoviča pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia.. Dôkazom, že aj v dnešnej dobe písanie poézie má svoje miesto, boli študentky Viktória Novosadová zo Septimy a Linda Donovalová z Tercie, ktoré dostali príležitosť predstaviť svoju tvorbu.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura