• Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

    •  

     Študenti Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci získali bronzovú medailu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

      

     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Slovensko získalo akreditovanú licenciu programu 30. marca 2016.

     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Všetky oblasti majú tri úrovne náročnosti, od bronzovej až po zlatú. Za dosiahnutie každej z nich je mladý človek ocenený a motivovaný k ďalšiemu rozvoju. 

     Na Gymnáziu Ivana Kupca  v Hlohovci mali študenti pod vedením Mgr. Zuzany Lukáčovej a Mgr. Ivany Fázikovej možnosť zapojiť sa do programu medzi prvými na Slovensku už v školskom roku 2016/2017. Počas šiestich mesiacov usilovne a vytrvalo pracovali na plnení cieľov, ktoré si sami stanovili a nakoniec absolvovali dobrodružnú expedíciu, na ktorej si vyskúšali, ako dokážu prežiť v prírode. Ich snaženie bolo odmenené 26. septembra 2017 na slávnostnej ceremónii v Nitre, kde si z rúk zástupcov Národnej kancelárie DofE a inšpiratívnych ľudí z podnikateľského prostredia prevzali bronzovú medailu a certifikát.

     Špeciálnej pozornosti sa dostalo absolventovi gymnázia Martinovi Majtánovi (v súčasnosti študentovi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave). Martin vo svojom rodnom Leopoldove založil a prevádzkuje voľnočasové centrum s čajovňou. Podľa Martina má centrum veľký potenciál, zorganizoval v ňom už viaceré diskusie, workshopy a premietania filmov. Počas ceremónie v Nitre dostal priestor na prezentovanie svojho centra a budúcich plánov.

     Adela Kubranská, študentka 4.B triedy, sa v novembri zúčastnila ešte jednej špeciálnej ceremónie v Bratislave. Tam bola za prítomnosti člena britského princa Edwarda ocenená za mimoriadnu usilovnosť v oblasti rozvoja talentu. Adela napísala 12 kapitol fantasy románu, ktorý publikovala na internete.

     Všetkým oceneným študentom blahoželáme a veríme, že budú motiváciou pre ďalších mladých ľudí, ktorí chcú svoj voľný čas tráviť zmysluplne.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje