Predmetová komisia Matematika Úspechy v matematických súťažiach 2016/2017 Aktivity z matematiky 2016/2017 Aktivity z matematiky 2015/2016 Úspechy v matematických súťažiach 2015/2016 Úspechy v informatických súťažiach 2015/2016 Zenit iBobor Olympiáda v informatike ProFIIT KSP Palma Imagine LOGO Cup Bobrovo e-Skills Filmové súťaže Fotografické súťaže Iné súťaže Vyučovanie informatiky Multimediálna matematika Úspechy v matematických súťažiach 2014/2015 Úspechy v informatických súťažiach 2014/2015 Aktivity z matematiky 2014/2015 EXPERT Geniality show výsledky Matematický KLOKAN Hodina kódu Expert geniality show Textová podstrana

Hodina kódu

V týždni od 4. decembra do 12. decembra 2017 sa na hodinách informatiky zapájame do celosvetovej akcie Hodina kódu.

Koordinátor: Mgr. Miroslava Vavrová

Hodina kódu je celosvetové hnutie, ktorého sa zúčastňujú desiatky miliónov študentov z viac ako 180 krajín sveta.  K dispozícii sú jednohodinové výukové programy vo viac ako 45 jazykoch. Nie sú požadované žiadne predchádzajúce skúsenosti Aktivity sú určené pre vek od 4 do 104 rokov.

Najobľúbenejšie aktivity:

Hodina kódu s Minecraftem

Kód s Annou a Elsou

Vytvor hru Flappy

 

Vo viachodinových aktivitách môže každý pokračovať doma!